Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Συχνές Ερωτήσεις

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι σχετικά απλή και δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή στο μετρητή της κατοικίας ή της επιχείρησής σας. Προσκομίζετε απλά τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν για να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον καινούριο πάροχο της επιλογής σας.

Συνήθως απαιτούνται 7 ημέρες από την ημέρα που θα υπογράψετε τη Σύμβαση Προμήθειας. Η διάρκεια όμως εξαρτάται και από διαδικασίες που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Η κατοικία ή η επιχείρησή σας συνεχίζουν κανονικά να λαμβάνουν ρεύμα όπως πριν καθότι η αλλαγή παρόχου θεωρείται στην ουσία λογιστική πράξη. Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) εγγυάται την παροχή ρεύματος στο χώρο σας.

Δεν είναι εφικτό αυτό προς το παρόν. Κάποια νησιά εξακολουθούν να είναι εκτός σύνδεσης στο δίκτυο με αποτέλεσμα οι εναλλακτικοί προμηθευτές να μην μπορούν να παρέχουν ρεύμα εκεί.

Είναι η αυτόματη μεταφορά ενός πελάτη που δεν εκπροσωπείται πλέον από προμηθευτή, (εξαιτίας υπαιτιότητας του τελευταίου) σε άλλον προμηθευτή. Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του νέου παρόχου.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Εγγύηση

Στον τελικό λογαριασμό του παρόχου γίνεται συμψηφισμός της εγγύησης με την κατανάλωση που έγινε το τελευταίο διάστημα και επιστρέφεται (αναλόγως) το ποσό.

Η εγγύηση εξασφαλίζει στον πάροχο μια ασφάλεια σε περίπτωση οφειλών του πελάτη. Ορισμένοι πάροχοι απαλλάσσουν τους πελάτες τους από την εγγύηση θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις (όπως π.χ η δέσμευση για πάγια εντολή πληρωμών). Σαν γενικός κανόνας, το ποσό της εγγύησης ισούται με το κόστος κατανάλωσης 45 ημερών. Το ποσό αναγράφεται στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα λάβει ο πελάτης από τον καινούριο πάροχο.

Λογαριασμοί και Χρεώσεις

Κάθε μήνα εκδίδεται είτε ο έναντι είτε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός. Με τον έναντι ο πελάτης καλείται να πληρώσει την εκτιμώμενη από τον πάροχο κατανάλωσή του για συγκεκριμένο διάστημα ενώ με τον εκκαθαριστικό πληρώνει την πραγματική καταμετρούμενη κατανάλωση ρεύματος για συγκεκριμένο διάστημα που περιλαμβάνει και το διάστημα από το λογαριασμό έναντι. Αν γίνει αίτηση διακοπής ηλεκτροδότησης, ο πελάτης θα λάβει έναν τελικό λογαριασμό.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις είναι η τιμή που ορίζει ο κάθε πάροχος ξεχωριστά για την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει (kWh) και συμπεριλαμβάνουν το κόστος προμήθειας και παραγωγής.

Πέρα από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι πάροχοι, υπάρχει και μια σειρά άλλων χρεώσεων που είναι ίδιες σε όλους τους παρόχους. Τέτοιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι φόροι που τους αναλογούν ή τα τέλη.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι οι χρεώσεις που δεν καθορίζονται από τους παρόχους και αφορούν στη χρήση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (λοιπές χρεώσεις), τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές.

Λοιπές χρεώσεις είναι το κόστος που επιβάλλεται στον καταναλωτή από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Υπολογίζονται με τον τύπο kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh).

Η κιλοβατώρα δεν έχει σταθερή τιμή χρέωσης γιατί εξαρτάται από τον κάθε πάροχο ξεχωριστά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο ανήκει ο κάθε πελάτης, τη ρήτρα Ο.Τ.Σ και άλλους παράγοντες. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα για την τιμή της κιλοβατώρας.

Μπορεί ένα ακατοίκητο ακίνητο να απαλλαχθεί από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού το οποίο συνεπάγεται με διακοπή ηλεκτροδότησης. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλλει στον οικείο Δήμο Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με βεβαίωση από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την διακοπή ηλεκτροδότησης.

ΟΤΣ

Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν οι πάροχοι το ρεύμα. Η τιμή αυτή γνωρίζει διακυμάνσεις που σχετίζονται με την προσφορά και ζήτηση, την εποχικότητα και άλλους παράγοντες και επηρεάζει την χρέωση της κιλοβατώρας. Ο μέσος όρος ΟΤΣ καθορίζεται μηνιαίως από αρμόδιο φορέα και η τιμή είναι η ίδια για όλους τους παρόχους

Η ΟΤΣ εκτιμάται ανά ώρα και βάση αυτής υπολογίζεται ημερήσιος μέσος όρος αλλά και μέσος όρος του μήνα.

Αυτές οι πληροφορίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Είναι οι αυξομειώσεις των χρεώσεων προμήθειας που δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μεταβληθεί σημαντικά. Η χρέωση γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς

Καθολική Υπηρεσία

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας είναι ο προμηθευτής που έχει την υποχρέωση να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς πελάτες και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής έως 25 kVA εάν:

α. οι πελάτες εμφανίζουν αδράνεια σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου

β. οι πελάτες δεν μπορούν να βρουν πάροχο στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια υπηρεσία στην οποία υπάγονται αυτόματα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA εφόσον πλέον δεν εκπροσωπούνται από κάποιον πάροχο ρεύματος.

Η υπαγωγή στην υπηρεσία γίνεται αυτόματα και εφόσον ο πελάτης  εμφανίζει αδράνεια σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου ή δεν μπορεί να βρεί πάροχο στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους ή έληξε η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς και έχουν προσαύξηση 12% ανά κατηγορία πελατών.

Υπεύθυνος για τους μετρητές χαμηλής τάσης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Για την μέση τάση την ευθύνη έχει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις κατανάλωσης, αποστέλλονται στους παρόχους για να εκτελέσουν την τιμολόγηση.

Η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου είναι υπό τη διαχείριση και υπευθυνότητα του ΔΕΔΔΗΕ και επομένως πρέπει να απευθυνθείτε εκεί.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.