Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Συχνές Ερωτήσεις

Αλλαγή Προμηθευτή

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι σχετικά απλή και δεν περιλαμβάνει καμία αλλαγή στο μετρητή της κατοικίας ή της επιχείρησής σας. Προσκομίζετε απλά τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν για να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον καινούριο πάροχο της επιλογής σας.

Συνήθως απαιτούνται 7 ημέρες από την ημέρα που θα υπογράψετε τη Σύμβαση Προμήθειας. Η διάρκεια όμως εξαρτάται και από διαδικασίες που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Η κατοικία ή η επιχείρησή σας συνεχίζουν κανονικά να λαμβάνουν ρεύμα όπως πριν καθότι η αλλαγή παρόχου θεωρείται στην ουσία λογιστική πράξη. Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) εγγυάται την παροχή ρεύματος στο χώρο σας.

Δεν είναι εφικτό αυτό προς το παρόν. Κάποια νησιά εξακολουθούν να είναι εκτός σύνδεσης στο δίκτυο με αποτέλεσμα οι εναλλακτικοί προμηθευτές να μην μπορούν να παρέχουν ρεύμα εκεί.

Είναι η αυτόματη μεταφορά ενός πελάτη που δεν εκπροσωπείται πλέον από προμηθευτή, (εξαιτίας υπαιτιότητας του τελευταίου) σε άλλον προμηθευτή. Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του νέου παρόχου.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Εγγύηση

Στον τελικό λογαριασμό του παρόχου γίνεται συμψηφισμός της εγγύησης με την κατανάλωση που έγινε το τελευταίο διάστημα και επιστρέφεται (αναλόγως) το ποσό.

Η εγγύηση εξασφαλίζει στον πάροχο μια ασφάλεια σε περίπτωση οφειλών του πελάτη. Ορισμένοι πάροχοι απαλλάσσουν τους πελάτες τους από την εγγύηση θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις (όπως π.χ η δέσμευση για πάγια εντολή πληρωμών). Σαν γενικός κανόνας, το ποσό της εγγύησης ισούται με το κόστος κατανάλωσης 45 ημερών. Το ποσό αναγράφεται στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα λάβει ο πελάτης από τον καινούριο πάροχο.

Λογαριασμοί και Χρεώσεις

Κάθε μήνα εκδίδεται είτε ο έναντι είτε ο εκκαθαριστικός λογαριασμός. Με τον έναντι ο πελάτης καλείται να πληρώσει την εκτιμώμενη από τον πάροχο κατανάλωσή του για συγκεκριμένο διάστημα ενώ με τον εκκαθαριστικό πληρώνει την πραγματική καταμετρούμενη κατανάλωση ρεύματος για συγκεκριμένο διάστημα που περιλαμβάνει και το διάστημα από το λογαριασμό έναντι. Αν γίνει αίτηση διακοπής ηλεκτροδότησης, ο πελάτης θα λάβει έναν τελικό λογαριασμό.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις είναι η τιμή που ορίζει ο κάθε πάροχος ξεχωριστά για την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει (kWh) και συμπεριλαμβάνουν το κόστος προμήθειας και παραγωγής.

Πέρα από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι πάροχοι, υπάρχει και μια σειρά άλλων χρεώσεων που είναι ίδιες σε όλους τους παρόχους. Τέτοιες είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις και οι φόροι που τους αναλογούν ή τα τέλη.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι οι χρεώσεις που δεν καθορίζονται από τους παρόχους και αφορούν στη χρήση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς και διανομής, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς (λοιπές χρεώσεις), τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Οι χρεώσεις αυτές είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές.

Λοιπές χρεώσεις είναι το κόστος που επιβάλλεται στον καταναλωτή από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Υπολογίζονται με τον τύπο kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh).

Η κιλοβατώρα δεν έχει σταθερή τιμή χρέωσης γιατί εξαρτάται από τον κάθε πάροχο ξεχωριστά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο ανήκει ο κάθε πελάτης, τη ρήτρα Ο.Τ.Σ και άλλους παράγοντες. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα για την τιμή της κιλοβατώρας.

Μπορεί ένα ακατοίκητο ακίνητο να απαλλαχθεί από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού το οποίο συνεπάγεται με διακοπή ηλεκτροδότησης. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλλει στον οικείο Δήμο Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με βεβαίωση από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την διακοπή ηλεκτροδότησης.

ΟΤΣ

Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η τιμή χονδρικής με την οποία αγοράζουν οι πάροχοι το ρεύμα. Η τιμή αυτή γνωρίζει διακυμάνσεις που σχετίζονται με την προσφορά και ζήτηση, την εποχικότητα και άλλους παράγοντες και επηρεάζει την χρέωση της κιλοβατώρας. Ο μέσος όρος ΟΤΣ καθορίζεται μηνιαίως από αρμόδιο φορέα και η τιμή είναι η ίδια για όλους τους παρόχους

Η ΟΤΣ εκτιμάται ανά ώρα και βάση αυτής υπολογίζεται ημερήσιος μέσος όρος αλλά και μέσος όρος του μήνα.

Αυτές οι πληροφορίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Είναι οι αυξομειώσεις των χρεώσεων προμήθειας που δύναται να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μεταβληθεί σημαντικά. Η χρέωση γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς

Καθολική Υπηρεσία

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας είναι ο προμηθευτής που έχει την υποχρέωση να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς πελάτες και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής έως 25 kVA εάν:

α. οι πελάτες εμφανίζουν αδράνεια σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου

β. οι πελάτες δεν μπορούν να βρουν πάροχο στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος είναι μια υπηρεσία στην οποία υπάγονται αυτόματα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA εφόσον πλέον δεν εκπροσωπούνται από κάποιον πάροχο ρεύματος.

Η υπαγωγή στην υπηρεσία γίνεται αυτόματα και εφόσον ο πελάτης  εμφανίζει αδράνεια σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής παρόχου ή δεν μπορεί να βρεί πάροχο στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους ή έληξε η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς και έχουν προσαύξηση 12% ανά κατηγορία πελατών.

Υπεύθυνος για τους μετρητές χαμηλής τάσης είναι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Για την μέση τάση την ευθύνη έχει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Εφόσον γίνουν οι μετρήσεις κατανάλωσης, αποστέλλονται στους παρόχους για να εκτελέσουν την τιμολόγηση.

Η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου είναι υπό τη διαχείριση και υπευθυνότητα του ΔΕΔΔΗΕ και επομένως πρέπει να απευθυνθείτε εκεί.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!