Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Επαγγελματικό Ρεύμα

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Επαγγελματικό ρεύμα είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση (γραφεία, καταστήματα, ιατρεία, αποθήκες και άλλα), βιομηχανική (βιοτεχνίες, εργοστάσια, φούρνοι, εργαστήρια και άλλα) αλλά και για δημόσια χρήση σε γκαράζ και κοινόχρηστους χώρους.

Καταρχάς, ας δούμε παρακάτω κάποια σημαντικά στοιχεία για την Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή τάση.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Χαμηλή Τάση

H Χαμηλή Τάση χρησιμοποιείται για εμπορική και βιομηχανική χρήση μέχρι 250 kVA, καθώς και για οικιακή χρήση με ισχύ μικρότερη των 25 kVA.

Πιο συγκεκριμένα, το πελατολόγιο των προμηθευτών περιλαμβάνει:

επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 KVA
κοινόχρηστες παροχές Χαμηλής Τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA
επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με ισχύ παροχής μεγαλύτερη των 25 kVA και έως 250 kVA
επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ημερήσιες και νυχτερινες ανάγκες κατανάλωσης

Για νέα παροχή επαγγελματικού ρεύματος Χαμηλής Τάσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μια αίτηση ηλεκτροδότησης Τύπου Α’ ή τύπου Β’ (σύμφωνα με τα KVA).

Μέση Τάση

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εγκαταστάσεις βιομηχανικής και εμπορικής χρήσης με συμφωνημένη ισχύ άνω των 250 kVA. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των πελατών, οι προμηθευτές ρεύματος προσφέρουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Για νέα παροχή μέσης τάσης απαιτούνται:

αίτηση ηλεκτροδότησης
άδεια οικοδομής, εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που η άδεια είναι σε άλλο όνομα, πρέπει να συνοδεύεται από συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή ένα έγγραφο παραχώρησης
τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του υποσταθμού (δύο αντίγραφα)
προκαταρτικό μονογραμμικό διάγραμμα του υποσταθμού
αντίγραφο επιστολής ΔΕΔΔΗΕ, για απαλλαγή ή δέσμευση χώρου/υποσταθμού (Υ/Σ) ΔΕΗ, αν το ακίνητο είναι όγκου άνω των 2.500 m3
άδεια εγκατάστασης (επικυρωμένο αντίγραφο) εφόσον η ηλεκτροδότηση αφορά βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη κλπ.
αναφορά στους μετασχηματιστές (Μ/Σ) που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης και στις συσκευές και τους κινητήρες στη Μέση Τάση (Μ.Τ.).

Υψηλή Τάση

Εδώ ανήκουν περίπου 30 βαριές βιομηχανίες οι οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Εναλλακτικοί Πάροχοι προμήθειας επαγγελματικού ρεύματος

Πέρα από τη ΔΕΗ υπάρχει μια πληθώρα «εναλλακτικών» παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος που συναγωνίζονται στην ίδια αγορά και για το ίδιο πελατολόγιο για φθηνό ρεύμα. Οι οικονομικές προσφορές όλων των παρόχων δεν αφορούν μόνο στα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματίες, δηλαδή τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης τάσης που είδαμε παραπάνω προσφέροντάς τους μια γκάμα προνομιακών πακέτων και φθηνών τιμολογίων.

Κάποιοι γνωστοί ή δημοφιλείς εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι: η Elpedison, η Volton, η NRG, το Φυσικό Αέριο, η Protergia, o Ήρων, η Watt & Volt, η Volterra, η ΚΕΝ, η ZeniΘ, η ΕΛΤΑ Ενέργεια, η ΕΛΙΝΟΙΛ, η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, η We Energy, η ΟΤΕ Estate, η Solar Energy, η Green, η Nova Energy κ.α. Βέβαια προς το παρόν οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ) καθώς εκεί υπάρχει μόνο μερική άρση του μονοπωλίου της ΔΕΗ.

Είτε πρόκειται για Χαμηλής Τάσης είτε πρόκειται για Μέσης Τάσης, ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι κάθε πακέτο με προσφορές για φθηνό ρεύμα που του παρουσιάζεται έχει να κάνει αποκλειστικά με την τιμή της κιλοβατώρας και παράλληλων εμπορικών προσφορών. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη που εμφανίζονται στο τιμολόγιο επαγγελματικού ηλεκτρικού ρεύματος επιβάλλονται σε όλους τους πελάτες από όλους τους παρόχους γιατί δεν ανήκουν στο ανταγωνιστικό σκέλος των παροχών ή υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, για διακοπές ρεύματος και άλλα τέτοια θέματα. Αρμόδιος είναι ο ΔΕΔΔΗΕ και οι ρυθμίσεις του αφορούν όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από τον πάροχο στον οποίο ανήκουν.

Επίσης οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις για αλλαγή παρόχου σε περίπτωση οφειλών. Δεν μπορεί να γίνει καταγγελία σύμβασης της τρέχουσας σύμβασης με σκοπό την αλλαγή παρόχου εφόσον εκκρεμούν οφειλές ή αν δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές (να γίνει διπλοτσεκάρισμα αν εχει οριστεί πλαφον)

Όπως και να έχει, ο επαγγελματίας ή επιχειρηματίας θα πρέπει να συγκρίνει ορθά και πάνω στην ίδια βάση τους παρόχους και εφόσον έχει αξιολογήσει τις δικές του ανάγκες.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας