Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Λίγο πολύ όλοι έχουμε ακούσει ή διαβάσει τον όρο φωτοβολταϊκά πάρκα ή πάνελ και γνωρίζουμε ότι βασίζονται στη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι το κομμάτι που ενδιαφέρει ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις με σκοπό την πώληση του παραχθέντος ρεύματος ή για ιδία κατανάλωση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στρέφουν όλο και περισσότερο στις μέρες μας το ενδιαφέρον τους σε αυτή την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από το ότι η χώρα μας παρουσιάζει ένα δυνατό ετήσιο μέσο όρο ηλιοφάνειας που ευνοεί την επένδυση σε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με σχετικά χαμηλό κόστος.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Τι είναι όμως τα φωτοβολταϊκά; Τα πάνελ τους λειτουργούν σα γεννήτριες αποτελούμενες από φωτοβολταϊκά συστήματα, συσσωρευτές ή μπαταρίες, συστήματα στήριξης, αντιστροφής τάσης, ρυθμιστές φόρτισης και μετρητές ενέργειας και μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε έκταση. Εάν η κατανάλωση προορίζεται για οικιακή χρήση ή για επαγγελματικούς χώρους, μικρά πάνελ τοποθετούνται σε ταράτσες σπιτιών ή σε οροφές και παρέχουν ηλεκτροδότηση στους χώρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το ρεύμα που παράγεται ενσωματώνεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και καταλήγει στους καταναλωτές.

Ξεχωρίζουμε ανάμεσα στα πλεονεκτήματά τους τη δωρεάν παροχή ηλιακής ενέργειας, το μικρό κόστος και την ήπια όχληση που προκαλείται κατά την εγκατάσταση των πάνελ.

Στην Ελλάδα αρκετές είναι οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες παράγουν ηλιακό ρεύμα. Αυτό είναι ένδειξη ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.

Διαδικασία αδειοδότησης για φωτοβολταϊκά


Η διαδικασία για αδειοδότηση είναι σχετικά εύκολη αλλά πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και να προσκομιστούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως:

 • εκπόνηση μελέτης από μηχανικό εξειδικευμένο στα φωτοβολταϊκά συστήματα
 • οικοδομική άδεια για την απόδειξη νομιμότητας του χώρου
 • κάτοψη του χώρου εγκατάστασης
 • απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και μονογραμμικό σχέδιο που θα επιδεικνύει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος
 • τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων για να ελεγχθεί η συμβατότητά τους με της οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ
 • έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη και προσκόμιση του μισθωτηρίου σε περίπτωση που η εγκατάσταση των πάνελ γίνει σε ιδιόκτητη κατοικία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ο ενοικιαστής. Ειδάλλως, χρειάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας για τον χώρο εγκατάστασης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτης)
 • έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για εγκατάσταση πάνελ σε κοινόχρηστο χώρο
 • σύνδεση των πάνελ σε υπάρχουσα παροχή στο όνομα του ενδιαφερόμενου
 • κάλυψη αναγκών σε ζεστό νερό από ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) σε περίπτωση εγκατάστασης σε κατοικία
 • απόδειξη εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού

Τιμή αγοράς ρεύματος

Είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι για την πώληση ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ να ενημερωθούν προσεκτικά για επίμαχα ζητήματα. Η τιμή αγοράς ρεύματος από φωτοβολταϊκά, δηλαδή η τιμή της κιλοβατώρας διαφέρει αρκετά από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Έτσι λοιπόν πρέπει ο καταναλωτής να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του δικού του συμβολαίου και ιδιαίτερα τα σημεία όπου αναγράφεται αν η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή και για πόσο καιρό.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο τρόποι εκμετάλλευσης ρεύματος που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες καταναλωτών. Ο πρώτος τρόπος είναι το net metering, που συνίσταται για μόνιμες κατοικίες και επιχειρήσεις και όπου συμψηφίζεται η καταλισκόμενη με την παραγόμενη ενέργεια. Ο δεύτερος τρόπος είναι η πώληση του ηλιακού ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ και ενδείκνυται για κατοικίες που έχουν μικρή κατανάλωση ρεύματος και μεγάλα πάγια (βλ. εξοχικές κατοικίες).

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών

Όπως προαναφέρθηκε, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι πως παράγουν ρεύμα δωρεάν και ανεξάντλητα εφόσον η ηλιακή ενέργεια μάς δίνεται δωρεάν και είναι συνεχής. Από αυτήν την άποψη, σαν τεχνολογία είναι φιλική προς το περιβάλλον καθώς δε ρυπαίνει άλλα ούτε και παράγει ηχορύπανση (θόρυβο και όχληση). Με αυτό τον τρόπο εντάσσεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Τα πάνελ έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 20-30 χρόνια) και εύκολη εγκατάσταση χωρίς να χρειαστεί ενίσχυση του δικτύου διανομής ενώ δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται για την ευελιξία τους γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε συνδυαστικά με άλλες πηγές ενέργειας. Έχουμε ηλιακά πάνελ για θέρμανση αλλά και συσσωρευτές με μεγάλη αυτονομία που μπορούν να αποθηκεύσουν ενέργεια σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να πουλήσει το παραχθέν ρεύμα.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται καταρχάς το κόστος της επένδυσης, εφόσον προς όφελος του καταναλωτή καλό είναι να επιλέξει πάνελ υψηλής ποιότητας. Βέβαια κάποια προγράμματα ΕΣΠΑ ή «εξοικονομώ» αποτελούν κίνητρο για κάποιον που δεν είναι σίγουρος αν αξίζει τον κόπο να ξεκινήσει μια τέτοια επένδυση.

Προσθέτουμε την αδυναμία πλήρης αυτονομίας από την άποψη ότι η παραγωγή ρεύματος μέσω πάνελ γίνεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε πραγματικό χρόνο. Ό,τι ποσότητα ρεύματος περισσεύει προορίζεται στο δίκτυο εφόσον πάει προς πώληση. Επίσης, ως προς το θέμα καλαισθησίας, μπορούμε να πούμε ότι τα πάνελ είναι μεγάλων διαστάσεων και ο χώρος που καταλαμβάνουν τα καθιστούν ενοχλητικά στην όψη. Τέλος, υπάρχει το θέμα των κοινόχρηστων χώρων όπου απαιτείται η συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για να γίνει η εγκατάσταση των πάνελ.

Κατά τα άλλα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εξακολουθεί να είναι μια δημοφιλής εναλλακτική στην παραγωγή ρεύματος και αρκετοί καταναλωτές προσβλέπουν στην αύξηση των εισοδημάτων τους από την πώλησή του.

 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.