Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Αλλαγή Παρόχου

Νέος πάροχος, ακόμα φθηνότερος λογαριασμός

Παρόλο που οι καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί πλέον με την έννοια της «αλλαγής παρόχου» μέσω των διαφημίσεων και το πλήθος των τηλεφωνημάτων με οικονομικές προσφορές που λαμβάνουν από εναλλακτικούς προμηθευτές ρεύματος, συνεχίζει να επικρατεί σύγχυση ως προς το τι τελικά σημαίνει αλλαγή παρόχου και τι περιλαμβάνει. Η λάθος κατανόηση συνεπάγεται συχνά σε λάθος αξιολόγηση των παρόχων και των παροχών τους και κατά συνέπεια σε λάθος επιλογή εταιρείας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

«Αλλάζω ρεύμα» σημαίνει απλά διαλέγω πάροχο που προσφέρει φθηνότερη κιλοβατώρα και πάγιο (λογιστικό κομμάτι). Κατά τα άλλα, δεν σημαίνει ότι αλλάζω δίκτυο διανομής στο δρόμο μου ή ποιότητα σύνδεσης ή φορέα μέτρησης του ρεύματος. Επίσης, δε σημαίνει ότι με την αλλαγή θα έχω λιγότερες βλάβες ή διακοπές ρεύματος. Για όλα τα παραπάνω αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά ο ΔΕΔΔΗΕ προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους παρόχους.

Αλλάζω Ρεύμα | Αλλαγή Παρόχου Ηλεκτρικού Ρεύματος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η διαδικασία επιλογής παρόχου είναι πιο σημαντική και χρονοβόρα από την αλλαγή παρόχου γιατί αρχικά απαιτεί αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών του στο παρόν ή και στο μέλλον. Κατά δεύτερον απαιτείται από τον καταναλωτή να κατανοεί ένα λογαριασμό ρεύματος, να γνωρίζει δηλαδή ποιες είναι οι χρεώσεις που αφορούν στον ίδιο τον πάροχο, ποιες οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρεώσεις προς τρίτους), οι εκπτώσεις ή οι δωρεάν υπηρεσίες κλπ. Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζει την ετήσια κατανάλωση ρεύματος και την εποχικότητά της με βάση πρόσφατους λογαριασμούς.

Δικαιολογητικά / Αλλαγή ονόματος

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος ο καταναλωτής ή εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο είναι κατά γενικό όρο τα ίδια αναφορικά με την χρήση ρεύματος κατ’οίκον για τους περισσότερους παρόχους (Ζενίθ, Petrogaz Energy, Φυσικό Αέριο, KEN, Nova Energy, We Energy, Elpedison, ΕΛΙΝ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Protergia, ΔΕΗ, Green, Ήρων, Watt+Volt, Volterra, NRG, Solar Energy και Volton), ενώ για επιχειρήσεις απαιτούνται διαφορετικά δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ειδική σελίδα μας για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αλλαγή παρόχου.

Μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή ονόματος ΔΕΗ και να ορίσετε καινούριο χρήστη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ο οποίος θα αναλάβει εκ νέου τη χρήση/πληρωμή του. Αυτό γίνεται σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή στην περίπτωση που υπάρχει χρέος από προηγούμενο ενοικιαστή. Για απλή αλλαγή ονόματος σε κτίριο ή κατοικία που ηλεκτροδοτείται θα πρέπει απλά να συγκεντρώσετε όσα δικαιολογητικά σας ζητηθούν και να προβείτε στον καινούριο πάροχο για να υπογράψετε τη νέα σύμβαση και να λαμβάνετε τους λογαριασμούς στο δικό σας όνομα. Για να απεμπλακείτε από τυχόν χρέος προηγουμένου ενοικιαστή, θα κληθείτε να καταθέσετε στον νέο πάροχο το δικό σας συμβόλαιο ενοικίασης και μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι το χρέος δεν αφορά εσάς ή τον ιδιοκτήτη. Εάν το κτίριο σάς έχει παραχωρηθεί δωρεάν, τότε απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Πώς και τι να συγκρίνω

Τι ακριβώς συγκρίνουμε όταν αξιολογούμε παρόχους; Οι παγίδες είναι πολλές και μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα και αποφάσεις.

Φυσικά οφείλουμε να εξετάσουμε το χαμηλό κόστος ρεύματος, με λίγα λόγια την τιμή της κιλοβατώρας. Η τιμή της κιλοβατώρας είναι το πεδίο ανταγωνισμού των παρόχων. Η τιμή της κυμαίνεται από 0.055€ / kWh έως 0.11€ / kWh. Η μεγάλη αυτή διαφορά κρύβει διάφορες συνιστώσες που δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρες στον καταναλωτή μέσω των οικονομικών προσφορών που παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης. Μπορεί ας πούμε να πρόκειται για μια εκπτωτική πολιτική που να εφαρμόζεται για περιορισμένο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άλλες συνιστώσες αποτελούν οι διάφορες εκπτώσεις, τα πάγια, οι εγγυήσεις, οι ρήτρες και άλλα.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται από τον καταναλωτή μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των οικονομικών προσφορών που θα επικεντρωθεί συνολικά στο χαμηλό κόστος του τιμολογίου και όχι στην τιμή της κιλοβατώρας μεμονωμένα ή του παγίου ή της συνδρομής. Η έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης, η ύπαρξη ρήτρας ΟΤΣ αλλά και η εγγύηση που καταβάλλουμε κατά την αλλαγή στον νέο πάροχο, θεωρούνται οι πιο σημαντικές συνιστώσες.

Τελικά συμφέρει η αλλαγή παρόχου;

Έστω ότι αξιολογήσατε σωστά τις υπηρεσίες του κάθε παρόχου και καταλήξετε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Πόσο σίγουροι είστε ότι η αλλαγή σε άλλο πάροχο θα μειώσει το σύνολο των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος;

Δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνουμε ότι η διαφορά που προκύπτει για το σύνολο της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σύμβασης είναι τελικά ελάχιστη σε σχέση με αυτό που πληρώναμε στον προηγούμενο πάροχο. Μπορεί επίσης η αλλαγή να αποβεί ζημιογόνα για τον καταναλωτή και να δεσμευτεί να πληρώνει περισσότερο από πριν. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εξετάζουμε το οικονομικό όφελος σε ετήσια βάση και με βάση το δικό μας λογαριασμό και μόνο.

Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει όμως να είναι αποτρεπτική για τον καταναλωτή. Μπορεί να εξασφαλίσει εξοικονόμηση χρημάτων και να βρει οικονομικά τιμολόγια αρκεί να εμπιστευτεί έμπειρα άτομα στον ενεργειακό χώρο.

Αλλαγή παρόχου έχοντας χρέος

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση που πάρθηκε το 2021 από την ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και άλλους φορείς, μπορεί πλέον ένας καταναλωτής να καταγγείλει τη σύμβασή του και να αλλάξει πάροχο έχοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές ή μη διακανονισμένα χρέη. Οι προϋποθέσεις για την αλλαγή αυτή είναι:

  • οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 150 ευρώ για τους οικιακούς πελάτες
  • οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 200 ευρώ για τους εμπορικούς πελάτες Χαμηλής Τάσης
  • οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ για τους πελάτες Μέσης Τάσης

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας