Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Ρεύμα και Φυσικό Αέριο

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Για να εξασφαλίσετε περαιτέρω μείωση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου είναι σημαντικό πρώτα απ’ όλα να επιλέξετε τον ίδιο πάροχο.

Τα προγράμματα των παρόχων ανανεώνονται σε συνεχή βάση, συνεπώς υπάρχουν πάντοτε ευκαιρίες για να κλείσετε μια συμφωνία που θα σας συμφέρει οικονομικά, εφόσον γνωρίζετε τις ανάγκες σας σε ρεύμα και αέριο.

Εκτός από τη ΔΕΗ, οι εταιρείες που είναι ευρέως γνωστές για την ταυτόχρονη παροχή σε ρεύμα και φυσικό αέριο εκτός από τη ΔΕΗ είναι: Elpedison, Green, NRG, Protergia, Volterra, η Volton, Volton, Watt & Volt, ZeniΘ, ΕΛΙΝΟΙΛ, Ήρων, ΚΕΝ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, Φυσικό Αέριο.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ρεύμα

Οι αρμόδιοι φορείς στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Συνήγορος του Καταναλωτή
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο κάθε πάροχος δύναται να προσφέρει έκπτωση αποκλειστικά και μόνο στην τιμή της κιλοβατώρας ή σε ότι άλλες εμπορικές υπηρεσίες διαθέτει αλλά όχι στις χρεώσεις προς τρίτους. Οι χρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διαχείριση και διακίνηση του ρεύματος, τη διασφάλιση του καταναλωτή κλπ. και αφορούν στους παραπάνω αρμόδιους φορείς, δεν εμπίπτουν λοιπόν στο ανταγωνιστικό κομμάτι χρεώσεων των παρόχων.

Κατά δεύτερον, μπορείτε να κάνετε οικονομία στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου απενεργοποιώντας συσκευές που δεν είναι σε χρήση, ελέγχοντας αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου αλλά και εξετάζοντας την περίπτωση να βάλετε νυχτερινό ρεύμα

Φυσικό αέριο

Πλεονεκτήματα

Το φυσικό αέριο είναι ένα άχρωμο και άοσμο φυσικό στοιχείο και θεωρείται ως μια από τις πιο καθαρές πηγές πρωτογενούς ενέργειας επειδή κάνει τέλεια καύση. Επομένως δεν ρυπαίνει το περιβάλλον αφήνοντας υπολείμματα και δεν παράγει θειούχες ενώσεις. Επίσης δεν υπόκειται σε ειδική επεξεργασία πέραν από την οσμή του η οποία προσδίδεται τεχνητά για να μπορεί να ανιχνευθεί σε τυχόν διαρροές. Έτσι, χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασφαλείας.

Συγκριτικά με άλλες πηγές ενέργειας, παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήματα. Το πιο βασικό είναι ότι είναι φθηνότερο αλλά και ότι έχει χαμηλό κόστος συντήρησης. Επιπρόσθετα, είναι μόνιμα διαθέσιμο χάρη στη συνεχή παροχή του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν παραγγέλνει, δεν αποθηκεύει και δεν προπληρώνει. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι επειδή πρέπει η παροχή του να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, δεν παρουσιάζει θέματα νοθείας.

Παρέχει δε τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης χρήσης, σε ποσότητες και θερμοκρασίες που επιθυμεί ο καταναλωτής και ελέγχει ανά πάσα στιγμή με βάση την κατανάλωση που αναγράφεται στον μετρητή.

Για οικιακή χρήση, το φυσικό αέριο εξασφαλίζει γενική (κεντρική) αλλά και εξατομικευμένη (αυτόνομη) θέρμανση, ενέργεια για μαγείρεμα, κλιματισμό και ζεστό νερό. Οι νέας γενιάς καυστήρες φυσικού αερίου αποδίδουν καλύτερα ενώ εξασφαλίζουν μεγαλύτερη απόκριση από τη στιγμή που θα ανάψει ο καταναλωτής τη θέρμανση. Σε επαγγελματικούς χώρους χρησιμοποιείται για θέρμανση, κλιματισμό, συμπαραγωγή ρεύματος/ζεστού νερού ή για τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μειονεκτήματα φυσικού αερίου

Ένα βασικό μειονέκτημα είναι ότι το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο στις μέρες μας σε όλες τις περιοχές και για όλα τα σπίτια. Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να είναι χρονοβόρα και να συμπεριλαμβάνει κόστη για εγκεκριμένη μελέτη για τη σύνδεση με προμηθευτή φυσικού αερίου ή για τέλη σύνδεσης. Επίσης η τιμή του φυσικού αερίου δεν είναι σταθερή καθώς δεν θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ως καύσιμο. Το υψηλό κόστος εγκατάστασης όταν τελικά γίνει η σύνδεση με το δίκτυο αντισταθμίζεται εν καιρώ με την οικονομία που επιτυγχάνεται στη θέρμανση, κατά το μαγείρεμα ή τη παραγωγή ζεστού νερού. Κατά τα άλλα, έχει μηνιαίο πάγιο όπως άλλωστε και το ρεύμα ή το νερό.

Οι αρμόδιοι φορείς για το φυσικό αέριο που φέρουν το ρόλο του ελεγκτή είναι:

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).
Δίκτυο Διανομής.
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Συνήγορος του Καταναλωτή.
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Στο λογαριασμό συμπεριλαμβάνονται προκαθορισμένες χρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τη τιμή της κιλοβατώρας που έχει ορίσει ο πάροχος αλλά ούτε και καθορίζονται από αυτόν. Καθορίζονται από την πολιτεία και είναι ίδιες σε όλο το φάσμα των προμηθευτών ρεύματος και φυσικού αερίου. Έχουμε λοιπόν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής) και διάφορες άλλες χρεώσεις (φόροι, τέλη, ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΡΑΕ κλπ.).

Η προϋπόθεση ύπαρξης εθνικού δικτύου διανομής που αφορά τόσο στο φυσικό αέριο όσο και το ρεύμα σημαίνει ότι η δυνατότητα αλλαγής παρόχου υφίσταται μόνο σε περιοχές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Κριτήρια επιλογής εταιρείας ρεύματος και φυσικού αερίου

Το χαμηλό κόστος της μονάδας ρεύματος/φυσικού αερίου ή το φθηνό τιμολόγιο δεν θα πρέπει να είναι τα μόνα κριτήρια αξιολόγησης και κατ’ επέκταση επιλογής παρόχου. Το οικονομικό όφελος προκύπτει από την εξέταση διαφόρων παραγόντων γι’ αυτό ο καταναλωτής καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν εξετάζει διάφορες οικονομικές προσφορές. Παράγοντες όπως το πάγιο, η συνδρομή, η ρήτρα συμβολαίου, το όριο κατανάλωσης, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στον συγκεκριμένο πάροχο, το κόστος μεταφοράς ή ακόμα και η έκπτωση συνέπειας θα πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά και συνολικά προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη για το ποιος πάροχος και ποιο συμβόλαιο μάς συμφέρει.
Κριτήρια επιλογής εταιρείας ρεύματος και φυσικού αερίου

Αδιαμφισβήτητα, ως καταναλωτές θα έχουμε οικονομικότερο όφελος αν ο ίδιος πάροχος μάς προμηθεύει με ρεύμα και φυσικό αέριο μαζί. Πώς όμως μπορούμε να συγκρίνουμε τις διάφορες οικονομικές προσφορές χωρίς να κάνουμε λάθος στους υπολογισμούς; Για να είναι ορθή η σύγκριση, θα πρέπει οι προσφορές να αφορούν την ίδια χρονική διάρκεια, π.χ 12 μήνες, εξαμήνο, δίμηνο, κλπ. Άρα καλό είναι να αποφεύγουμε να συγκρίνουμε μια προσφορά εταιρίας που είναι για εξάμηνο με μιας άλλης που είναι για ένα έτος.

Εδώ φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η χρήση και οι ανάγκες της κάθε κατοικίας σε ρεύμα ή φυσικό αέριο διαφέρουν, γι’αυτό και τα κριτήρια μεταβάλλονται αναλόγως. Για μια σωστή σύγκριση παρόχων που περιλαμβάνει τα παραπάνω κριτήρια, επισκεφτείτε τη σελίδα σύγκρισης παρόχων.

Θυμόμαστε ως γενικό κανόνα ότι η σωστή επιλογή βασίζεται στη σωστή πληροφόρηση και τη σωστή αξιολόγηση των αναγκών μας. Έτσι θα είμαστε σίγουροι για την τελική απόφασή μας.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.