Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Προσφορές Προγραμμάτων

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Είναι γνωστό ότι στο χώρο του ηλεκτρικού ρεύματος ο κυρίαρχος πάροχος είναι η ΔΕΗ. Η απελευθέρωση όμως του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια με την δραστηριοποίηση και ιδιωτικών εναλλακτικών εταιρειών ρεύματος, αύξησε κατά πολύ τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους παρόχους.

Οι ιδιωτικές εταιρείες (Protergia, Ήρων, Elpedison, NRG, Watt & Volt, We Energy, Volterra, Nova Energy, Volton, ΚΕΝ, Φυσικό Αέριο, ZeniΘ, OTESTATE, Solar Energy, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Green, ΕΛΙΝΟΙΛ, PetroGaz Energy) που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο είναι κατά το πλείστον εμπορικές. Λίγες μονό έχουν δικές τους μονάδες παραγωγής (Εlpedison, Protergia-Mυτιληναίος και ΗΡΩΝ-ΓΕΚ Τέρνα).

Βρες την Καλύτερη Προσφορά Ρεύματος

Οι καταναλωτές κυριολεκτικά βομβαρδίζονται από προσφορές διαφόρων προγραμμάτων ρεύματος των ιδιωτικών αυτών προμηθευτών μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του τύπου και του διαδικτύου, αλλά και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να αλλάξουν το συμβόλαιό τους. Τα ποσοστά των εκπτώσεων που διαφημίζονται αφορούν μόνο στις ανταγωνιστικές χρεώσεις [πάγια χρέωση, τιμή κιλοβατώρας, ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος (τιμή χονδρεμπορικής αγοράς του ρεύματος)] και όχι στις ρυθμιζόμενες, οι οποίες αφορούν περίπου το μισό του λογαριασμού.

Το 2010 χάθηκε η αξιοπιστία των πελατών στους ιδιώτες πάροχους λόγω των αθέμιτων πρακτικών που χρησιμοποίησαν και των φαινομένων παραπλάνησης των καταναλωτών. Έτσι πολλοί από αυτούς έγιναν και πάλι πελάτες της ΔΕΗ. Τα μέτρα όμως που εν συνεχεία έλαβε η Πολιτεία και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στάθηκαν ανασταλτικός παράγοντας ώστε να μη συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα, λόγω της εφαρμογής των νέων μέτρων για τη στήριξη της ΔΕΗ, σημειώνεται μια αύξηση στη μετακίνηση οικιακών καταναλωτών από τη δεσπόζουσα εταιρεία προς τους ιδιώτες παρόχους, προς αναζήτηση προσφορών για πιο φθηνό ρεύμα.

Ρεύμα Προσφορές & Προσφορές Προγραμμάτων 2023


Προκειμένου ο καταναλωτής να κάνει σωστή επιλογή του παρόχου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νοικοκυριού του, πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι σωστά ενημερωμένος και να γνωρίζει τα δικαιώματά του.

Σίγουρα το χαμηλό κόστος του ρεύματος αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής παρόχου. Ούτως ή άλλως οι εκπτώσεις που αφορούν στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, ΕΡΤ, λοιπές χρεώσεις) είναι κοινές σε όλους τους παρόχους.

Βασική προϋπόθεση για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εξόφληση ή ο διακανονισμός των οφειλών προς τον υφιστάμενο προμηθευτή (διπλοτσεκάρισμα ονλαιν για το αν υπάρχει πλαφόν) Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποκλείονται από τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου οι κάτοικοι των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επισημάνσεις

Δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσει κανείς τα διάφορα “οικονομικά” πακέτα που προωθούν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επιλογή του καταναλωτή καθώς δυσκολεύεται να συγκρίνει τις εν λόγω προσφορές και εν τέλει να αποφασίσει ποια είναι η πιο συμφέρουσα.

Έτσι, ο καταναλωτής πριν αλλάξει πάροχο πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

α) Μόνο οι επίσημοι τιμοκατάλογοι των εταιρειών είναι έγκυροι, ασχέτως αν κατά διαστήματα γίνονται προσφορές που μπορούν να επηρεάσουν την τελική του επιλογή.

β) Η σύγκριση μεταξύ των τιμοκαταλόγων πρέπει να βασίζεται στις ίδιες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα αν είναι με πάγιο ή όχι, αν το πάγιο διαφοροποιείται με την κατανάλωση ή αν η χρέωση του ρεύματος προσαυξάνεται βάσει κάποιας κλίμακας, αν το τιμολόγιο που του προσφέρεται περιέχει κάποια πρόσθετη, κυμαινόμενη χρέωση (ρήτρα ΟΤΣ), αν η χρέωση είναι ανά μήνα, κλπ. Μάθε περισσότερα για «ρεύμα σύγκριση» πριν καταλήξεις σε επιλογή προσφοράς.

γ) Οι κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος και οι εν λόγω προσφορές δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής αλλά και να επιτευχθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο του Νόμου 4001/2011 (άρθρα 3, 22 & 24), προέβη στη σύνταξη διατάξεων ώστε να διευκρινίσει τις βασικές αρχές που διέπουν την επικοινωνία προμηθευτών και πελατών. Είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στις πιο σημαντικές:

  • Οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν σωστή και ακριβή πληροφόρηση των προσφορών που θέλουν τα ΜΜΕ να διαφημίσουν.
  • Οι πληροφορίες που προβάλλουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τις εκπτώσεις ρεύματος πρέπει να είναι διευκρινιστικές, σαφείς και λεπτομερείς με σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών και την αποφυγή παραπλάνησής τους.
  • Οι πάροχοι οφείλουν να αποφύγουν αθέμιτες, επιθετικές εμπορικές πρακτικές για την προώθηση των υπηρεσιών τους καθώς ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή.
  • Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν άμεσα στην ΡΑΕ τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση πρόσθετων κυμαινόμενων χρεώσεων είναι απαραίτητη η αναφορά τους στην ΡΑΕ, καθώς επηρεάζεται το τελικό ποσό χρέωσης και κατ’ επέκταση το όφελος του καταναλωτή.

Το τελικό ποσό χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώνεται ναι μεν από τις προσφορές, αλλά και από την κατανάλωση που κάνουν οι καταναλωτές. Για την επίτευξη οικονομίας στο ρεύμα θα πρέπει:

  • Να γίνεται σωστή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών
  • Να προγραμματιστεί ηλεκτρολογικός έλεγχος για το αν είναι δυνατή ή όχι η σύνδεση μονοφασικού ρεύματος.
  • Να δοθεί εντολή για επιλογή νυχτερινού τιμολογίου.
  • Να εξεταστεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για επιλογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας