Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Έκπτωση συνέπειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Πέρα από την τιμή της κιλοβατώρας, οι πάροχοι μπορούν να ανταγωνιστούν σε ένα πεδίο υπηρεσιών, προσφορών και εκπτώσεων, και να διαφοροποιηθούν στην αγορά ενέργειας. Η έκπτωση που εφαρμόζεται πιο συχνά από σχεδόν όλους τους παρόχους είναι η έκπτωση συνέπειας.

Με απλά λόγια, η έκπτωση συνέπειας είναι η επιβράβευση ενός πελάτη για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών του (λογαριασμοί έναντι ή εκκαθαριστικοί). Η επιβράβευση για τη συνέπεια αυτή μεταφράζεται ως έκπτωση στον λογαριασμό τους.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ποιες χρεώσεις αφορά η έκπτωση συνέπειας

Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται αποκλειστικά στις χρεώσεις προμήθειας και συγκεκριμένα στο ποσό του ρεύματος που καταναλώνεται όταν αυτό πληρώνεται στην ώρα του και δεν υπάρχουν οφειλές. Άρα τα ποσά των ρυθμιζόμενων χρεώσεων όπως οι φόροι, τα τέλη, το ΕΤΜΕΑΡ κλπ. δεν επηρεάζονται εφόσον δεν ορίζονται από τον πάροχο αλλά από την πολιτεία ή την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Επειδή η έκπτωση συνέπειας ανήκει στο πεδίο ανταγωνισμού διαφέρει ανά πάροχο.

Έκπτωση συνέπειας ΔΕΗ

Σαν παράδειγμα θα αναφερθούμε εδώ στο σύστημα που εφαρμόζει η ΔΕΗ για την έκπτωση συνέπειας εφόσον εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, η ΔΕΗ προσφέρει έκπτωση συνέπειας της τάξης του 5% αυτόματα σε όλους τους πελάτες που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους πριν τη λήξη τους ή που εξοφλούν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες δόσεις σε περίπτωση διακανονισμού. Για τους πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία ΔΕΗ myHome Online η έκπτωση συνέπειας ενσωματώνεται στον λογαριασμό τους. Αν η εξόφληση γίνει σε κάποιο συνεργαζόμενο κατάστημα την ημέρα λήξης του λογαριασμού, η πληρωμή θεωρείται εμπρόθεσμη και η έκπτωση θα συμπεριληφθεί στον επόμενο λογαριασμό.

Στη ΔΕΗ, η έκπτωση συνέπειας υπολογίζεται επί των Χρεώσεων Προμήθειας του Εκκαθαριστικού λογαριασμού με εξαίρεση ποσά που προκύπτουν για τη μέση τάση από την Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας ή CO2. Το ποσό έκπτωσης 5% θα εμφανιστεί στον επόμενο λογαριασμό ως “έκπτωση συνέπειας”.

Οι δικαιούχοι κάποιου άλλου είδους τιμολογιακής έκπτωσης όπως Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Αγροτικό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης και Ενεργειακός Συμψηφισμός δεν συγκαταλέγονται στους πελάτες που έχουν έκπτωση συνέπειας. Όσο αφορά στους δικαιούχους ΚΟΤ, αν υπερβούν το όριο κατανάλωσής τους και δεν λάβουν την έκπτωση ΚΟΤ, τότε θα λάβουν έκπτωση 5% εφόσον φυσικά πληρώσουν τον λογαριασμό τους εμπρόθεσμα.

Συμπεραίνουμε ότι το φάσμα των υπηρεσιών ή προσφορών στο οποίο ανταγωνίζονται οι πάροχοι μπορεί να συμπεριλάβει διευκολύνσεις όπως στις μέρες μας η έκπτωση συνέπειας. Καλό είναι οι καταναλωτές να ενημερωθούν για το ποσοστό που προσφέρει ο κάθε πάροχος ξεχωριστά για να χτίσει μια συνολική εικόνα για τον καθένα.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας