Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Οριακή Τιμή Συστήματος (Ο.Τ.Σ)

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) είναι η χονδρική τιμή με την οποία αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια οι πάροχοι πριν την πουλήσουν στους καταναλωτές. Ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον είναι “Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς” (ΤΕΑ) αλλά θα τον συναντήσουμε επίσης και ως “Ρήτρα ΟΤΣ”, “Ρήτρα Αναπροσαρμογής”, ή “Αναπροσαρμογή χρέωσης προμήθειας” κλπ.

Οι ανάγκες κατανάλωσης ρεύματος ποικίλλουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας, την ημέρα της εβδομάδας, την εποχή κλπ. Σε περιόδους λοιπόν που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αδυνατούν να την καλύψουν, (ή όταν υπάρχει μικρή ζήτηση δημιουργείται πλεόνασμα) με συνέπεια να υπάρχει ανάγκη εισαγωγής (ή εξαγωγής) ρεύματος σε άλλες χώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται ή να μειώνεται αντίστοιχα η τιμή χονδρικής προς στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες Πρόγραμμα Χωρίς Οριακή Τιμή Συστήματος

Η ΟΤΣ βγαίνει από έναν αλγόριθμο που υπολογίζει την προσφορά και τη ζήτηση και ανακοινώνεται από το χρηματιστήριο ενέργειας σε ημερήσια και μηνιαία βάση. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ορίζοντας ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο συμφωνημένο όριο στις ΟΤΣ μεταφέρουν το ρίσκο της μεγάλης διακύμανσης των τιμών ρεύματος στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, εάν οι τιμές ρεύματος αυξηθούν πάνω από αυτό το συμφωνημένο όριο, καλούμαστε ως καταναλωτές να πληρώσουμε την διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατό να ωφεληθούμε από την πτώση της τιμής του ρεύματος και να έχουμε μειωμένο λογαριασμό.

Οι καταναλωτές πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν ότι η ΟΤΣ εφαρμόζεται από όλους τους παρόχους ρεύματος (Protergia, Solar Energy, Φυσικό Αέριο, ΒΙΕΝΕΡ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, NRG, Watt & Volt, Volton, Ήρων, ZeniΘ, Elpedison, ΟΤΕ Estate, Volterra, Nova Energy, ΚΕΝ, ΕΛΙΝΟΙΛ, We Energy, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και προσφάτως η ΔΕΗ) και ότι όταν τα προγράμματά τους δεν έχουν την ρήτρα ΟΤΣ, συνήθως χρεώνουν υψηλότερο πάγιο ή/και υψηλότερη τιμή κιλοβατώρας!

Αυτό που χρειάζεται λοιπόν ο καταναλωτής να κάνει είναι να βρει τον πάροχο με τη καλύτερη διαχείριση της Ρήτρας ΟΤΣ ανάλογα με τις ανάγκες του και την κατανάλωση ενέργειας που αυτός κάνει.

Πριν δούμε ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ θα πρέπει να πούμε ότι η 1 MWh ισούται με 1000 kWh.

Πως λειτουργεί η Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Εφόσον το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει περιλαμβάνει Ρήτρα Αναπροσαρμογής, θα πρέπει να βρούμε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή που ορίζει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο πάροχος. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή κυμαίνεται απο 40 €/MWh (κατώτερη) έως 60€/MWh (ανώτερη). Στην περίπτωση που στο τετράμηνο εκκαθάρισης του λογαριασμού μας η μέση Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι μεταξύ των τιμών 40 €/MWh και 60 €/MWh, τότε ο λογαριασμός μας υπολογίζεται χωρίς επιπλέον χρέωση ή πίστωση.

Άν όμως η μέση Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι εκτός των παραπάνω συμφωνημένων ορίων, τότε θα δούμε διαφορά στο λογαριασμό μας (αύξηση ή μείωση).

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στο τετράμηνο είναι 70 €/MWh, ενώ εμείς καταναλώσαμε στο συγκεκριμένο τετράμηνο 2.500 kWh δηλαδή 2,5 MWh.

Για να βρούμε την επιπλέον χρέωση στον λογαριασμό μας, αφαιρούμε τη μέγιστη συμφωνημένη τιμή του παρόχου (60 €/MWh) από την μέση ΟΤΣ (70 €/MWh). Την διαφορά αυτή την πολλαπλασιάζουμε με την κατανάλωση ρεύματος που κάναμε (αφού πρώτα την μετατρέψουμε σε MWh 2.500 kWh=2,5MWh).

Έτσι, σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα προκύπτει ότι το επιπλέον ποσό που θα πληρώσουμε είναι: (70 – 60) Χ 2,5 = 10 χ 2,5 ευρώ = 25 ευρώ.

Με αντίστοιχο τρόπο βρίσκουμε την προς τα κάτω διαφορά στην περίπτωση που η μέση Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι χαμηλότερη από την κατώτερη συμφωνημένη στο συμβόλαιό μας.

Εδώ υπογραμμίζουμε ότι η ανώτερη και η κατώτερη τιμή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής μπορεί να διαφέρει τόσο από πάροχο σε πάροχο όσο και μεταξύ συμβάσεων του ίδιου παρόχου σε διαφορετικές περιόδους ή διαφορετικά είδη παροχών.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (2016 – 2021)

Παραθέτουμε εδώ τις μέσες τιμές ΟΤΣ ανά μήνα και έτος σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2016

Ιανουάριος 48,76€/Μwh
Φεβρουάριος 43,92€/Μwh
Μάρτιος 40,78€/Μwh
Απρίλιος 38,97€/Μwh
Μάιος 41,25€/Μwh
Ιούνιος 41,31€/Μwh
Ιούλιος 42,60€/Μwh
Αύγουστος 39,07€/Μwh
Σεπτέμβριος 39,94€/Μwh
Οκτώβριος 43,17€/Μwh
Νοέμβριος 43,11€/Μwh
Δεκέμβριος 51,09€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2017

Ιανουάριος 74,59€/Μwh
Φεβρουάριος 56,22€/Μwh
Μάρτιος 46,22€/Μwh
Απρίλιος 44,57€/Μwh
Μάιος 45,73€/Μwh
Ιούνιος 51,32€/Μwh
Ιούλιος 52,54€/Μwh
Αύγουστος 50,56€/Μwh
Σεπτέμβριος 53,06€/Μwh
Οκτώβριος 54,88€/Μwh
Νοέμβριος 70,45€/Μwh
Δεκέμβριος 56,19€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2018

Ιανουάριος 53,49€/Μwh
Φεβρουάριος 51,64€/Μwh
Μάρτιος 44,27€/Μwh
Απρίλιος 50,35€/Μwh
Μάιος 56,32€/Μwh
Ιούνιος 60,69€/Μwh
Ιούλιος 64,42€/Μwh
Αύγουστος 63,83€/Μwh
Σεπτέμβριος 67,06€Μwh
Οκτώβριος 71,40€/Μwh
Νοέμβριος 69,30€/Μwh
Δεκέμβριος 71,25€/Μwh

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2019

Ιανουάριος 75,28€/Μwh
Φεβρουάριος 69,01€/Μwh
Μάρτιος 59,87€/Μwh
Απρίλιος 62,40€/Μwh
Μάιος 65,91€/Μwh
Ιούνιος 68,14€/Μwh
Ιούλιος 62,14€/Μwh
Αύγουστος 64,02€/Μwh
Σεπτέμβριος 60,91€Μwh
Οκτώβριος 63,32€/Μwh
Νοέμβριος 55,35€/Μwh
Δεκέμβριος 59,68€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2020

Ιανουάριος 58,38€/Μwh
Φεβρουάριος 49,23€/Μwh
Μάρτιος 43,65€/Μwh
Απρίλιος 28,51€/Μwh
Μάιος 34,27€/Μwh
Ιούνιος 34,04€/Μwh
Ιούλιος 41,13€/Μwh
Αύγουστος 46,13€/Μwh
Σεπτέμβριος 46,62€/Μwh
Οκτώβριος 47,22€/Μwh
Νοέμβριος 52,66€/Μwh
Δεκέμβριος 58,39€/Μwh

Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος 2021

Ιανουάριος 52,52€/Μwh
Φεβρουάριος 50,36€/Μwh
Μάρτιος 57,64€/Μwh
Απρίλιος 64,17€/Μwh
Μάιος 63,16€/Μwh
Ιούνιος 83,47€/Μwh
Ιούλιος 101,86€/Μwh
Αύγουστος 121,72/Μwh

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας