Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Τιμή κιλοβατώρας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Τιμή kwh κιλοβατώρας 2023

Ως καταναλωτές αναζητούμε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας (kWh) ώστε να έχουμε φθηνό ρεύμα! Στην αγορά υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πακέτα προσφορών και όσον αφορά στις εκπτώσεις, οι πληροφορίες δεν είναι πάντα σαφείς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στους καταναλωτές ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή, η τιμή της κιλοβατώρας κυμαίνεται από 0.05 €/kWh (περίπου) έως 0.011 €/kWh. Η μεγάλη αυτή διακύμανση οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες που θα αναλυθούν παρακάτω. Ο κάθε πάροχος έχει τη δική του τιμολόγηση και προτείνει την δική του πρόταση στην τιμή κιλοβατώρας. Όμως, η τιμή κιλοβατώρας που προτείνει μπορεί να ενέχει παγίδες. Οι ειδικοί μπορούν σας βοηθήσουν να βρείτε τι σας συμφέρει και να μάθετε ποιο είναι το πιο φθηνό ρεύμα.

Βρες τη χαμηλότερη Κιλοβατώρα!

Τιμή κιλοβατώρας (kWh) και κατανάλωση ρεύματος

Προτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για την κατανάλωση ρεύματος και την τιμή της κιλοβατώρας, καλό θα ήταν να υπενθυμίσουμε βασικές πληροφορίες για τους «άπειρους» καταναλωτές. Εξάλλου, αυτή η πλατφόρμα δεν δημιουργήθηκε μόνο για εκείνους τους καταναλωτές που έχουν εμπειρία στην αλλαγή παρόχου ρεύματος και απλώς χρειάζονται μια καθοδήγηση, για να ενημερωθούν π.χ. για τις καινούργιες εταιρείες ή να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα τιμολόγια των υπάρχουσων εταιρειών.

Η κιλοβατώρα (kWh) αποτελεί μονάδα μέτρησης της ενέργειας. Μία κιλοβατώρα kWh είναι η ενέργεια που παράγεται ή που καταναλώνεται μέσα σε μια ώρα, υπό σταθερή ισχύ ενός κιλοβάτ (kW). Το κιλοβάτ αποτελεί μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος. Οι δύο αυτές έννοιες, δηλ. η ηλεκτρική ισχύς, με μονάδα μέτρησης το κιλοβάτ (kW) και η ηλεκτρική ενέργεια, με μονάδα μέτρησης την κιλοβατώρα (kWh), είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να καταλάβει κανείς πώς υπολογίζονται και κατά συνέπεια πώς αξιολογούνται τα τιμολόγια ρεύματος.

Με απλά λόγια, η ηλεκτρική ισχύς είναι ο ρυθμός χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Για να γίνουν αυτές οι έννοιες ακόμα πιο κατανοητές, ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας σκεφτούμε, π.χ. ένα αυτοκίνητο όπου το τα ταχύμετρο μετρά την ταχύτητα (τον ρυθμό) σε χιλιόμετρα ανά ώρα και το χιλιομετρητή που μετρά τα συνολικά χιλιόμετρα. Σε αυτό το παράδειγμα, η ταχύτητα είναι ανάλογη με την ηλεκτρική ισχύ «κιλοβάτ (kW)» και τα συνολικά χιλιόμετρα είναι ανάλογα με την συνολική κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας «κιλοβατώρα (kWh)». Σε μεγαλύτερη κλίμακα χρησιμοποιείται η μονάδα μεγαβατώρα (MWh) η οποία ισούται με 1000 κιλοβατώρες (kWh).

Η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) μπορεί να διαφοροποιείται από εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτάται από τον προμηθευτή ρεύματος και το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο καταναλωτής. Για παράδειγμα, η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) των παρόχων ρεύματος (Nova Energy, ΔΕΗ, Solar Energy, Ζενίθ, Watt+Volt, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Green, NRG, Elpedison, Volton, ΒΙΕΝΕΡ, ΟΤΕ ESTATE, Protergia, ΕΛΙΝ, We Energy, Φυσικό Αέριο, KEN, Ήρων, PETROGAZ ENERGY, Volterra, κτλ.) μπορεί να διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό. Συχνά, οι καταναλωτές διαβάζουν ή ακούν στα Μ.Μ.Ε. για το χαμηλό κόστος της κιλοβατώρας και τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και θεωρούν ότι τα εν λόγω προγράμματα αποτελούν ευκαιρία. Θα πρέπει όμως θυμούνται ότι οι τιμές αυτές συνοδεύονται πάντα από κάποιους όρους, οι οποίοι περνούν απαρατήρητοι στην αρχή, τουλάχιστον μέχρι να αποσταλεί ο πρώτος λογαριασμός. Τότε είναι που οι καταναλωτές αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ίσως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος να μην ήταν και η πιο συμφέρουσα για την τσέπη τους. Γι΄ αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια τα τηλεφωνήματα παραπόνων προς τους παρόχους έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση.

Δυο παράγοντες πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από τους καταναλωτές, όταν θέλουν να αξιολογήσουν εάν η τιμή της κιλοβατώρας είναι πράγματι φθηνή: η εμπρόσθεμη εξόφληση του λογαριασμού και η οριακή τιμή συστήματος που έχει το κάθε πρόγραμμα. Όταν λείπουν αυτές οι δύο παράμετροι από το πρόγραμμα που επιλέγουμε, τότε το πιθανότερο είναι η τιμή της κιλοβατώρας να ανεβαίνει σημαντικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η ρήτρα Ο.Τ.Σ., η οποία είναι ευμετάβλητη αλλά και το πάγιο ή η συνδρομή που έχουν κάποιοι πάροχοι. Συχνά, η τιμή της κιλοβατώρας μπορεί να είναι υψηλή, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται η έκπτωση στην τιμή της κιλοβατώρας (kWh).

Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά είναι το χρονικό διάστημα ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής για φθηνή χρέωση της κιλοβατώρας (kWh) . Το διάστημα αυτό ταυτίζεται με το διάστημα του συμβολαίου ή πρόκειται για λίγους μόνο μήνες;

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και το όριο κατανάλωσης που ρυθμίζει την τιμή της κιλοβατώρας, το οποίο καθορίζεται στο συμβόλαιο . Αν υπερβούμε το εν λόγω όριο, αλλάζει η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) .

Φθηνή τιμή κιλοβατώρας (kWh) έχουν όσοι καταναλωτές είναι ενταγμένοι και στο λεγόμενο Κοινωνικό Οριακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) αλλά και όσοι έχουν νυχτερινό ρεύμα.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν πριν αποφασίσουμε για εναλλακτικό πάροχο, αναλύονται στην πλατφόρμα του PIR.gr

Φθηνή τιμή και πραγματική τιμή κιλοβατώρας (kWh)

Η είσοδος μεγάλων εταιρειών στον χώρο της ενέργειας, όπως προαναφέρθηκε, έχει ως αποτέλεσμα τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που προσφέρουν εκατοντάδες διαφορετικά προγράμματα τα οποία διαφημίζουν την φθηνή τιμή της κιλοβατώρας (kWh) για να προσελκύσουν καινούργιους πελάτες. Όμως, πρέπει η φθηνή τιμή της κιλοβατώρας να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής για την αλλαγή παρόχου;

Οι καταναλωτές αναζητούν ένα οικονομικό τιμολόγιο, το οποίο θα έχει χαμηλό κόστος κιλοβατώρας (kWh). Γι’αυτό το λόγο και οι εταιρείες ρεύματος επιδίδονται σε έναν αγώνα εμπορικών προσφορών που σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικές. Αλλά την ίδια στιγμή, ο καταναλωτής πρέπει να δει το διάστημα για το οποίο ισχύουν οι προσφορές, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και αν τελικά τον συμφέρει να αλλάξει αλλάξει πάροχο.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) είναι η ίδια, είτε έχουμε μονοφασικό είτε τριφασικό ρεύμα. Η διαφορά είναι ότι στο τριφασικό, η τιμή στο πάγιο είναι υψηλότερη.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ποια είναι όμως η πραγματική τιμή της κιλοβατώρας (kWh);

Αν δει κανείς τις διαφημίσεις των παρόχων ενέργειας, θα νομίζει ότι η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) είναι περίπου 5 λεπτά του ευρώ. Όμως, στην πραγματικότητα, η τιμή της κιλοβατώρας είναι κατά μέσο όρο 8,7 λεπτά του ευρώ, με τη ΔΕΗ να προσφέρει 10,3 λεπτά την κιλοβατώρα (kWh). Μην αφήσετε τις διαφημίσεις να σας παραπλανήσουν. Οι διακυμάνσεις αυτές μπορεί να είναι φαινομενικά καλές, αλλά πρέπει να δει κανείς τις διάφορες ρήτρες, τα πάγια, τις συνδρομές και τις λοιπές δεσμεύσεις ώστε να εξακριβώσει αν στην ουσία τον συμφέρει η επιλογή εναλλακτικού παρόχου. Οι χρεώσεις πρέπει να είναι σαφείς. Γιατί συχνά βλέπουμε ότι ένα συμβόλαιο με υψηλότερη τιμή κιλοβατώρας, ενέχει πρόσθετες χρεώσεις που ανεβάζουν κατά πολύ το ποσό που πληρώνουμε για τον λογαριασμό ρεύματος.

Το γεγονός ότι πολλές εταιρείες έχουν εισέλθει στον τομέα της προμήθειας ενέργειας, μόνο καλό μπορεί να είναι για τον καταναλωτή, που έχει πληθώρα επιλογών και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες διαφοροποιημένα προγράμματα και πολλούς, διαφορετικούς παρόχους. Οι συνεργάτες μας που γνωρίζουν τον τομέα της προμήθειας ενέργειας σε βάθος, μπορούν να σας βοηθήσουν να συγκρίνετε εύκολα τους παρόχους ρεύματος και να κάνετε την βέλτιστη επιλογή παρόχου, ώστε να μην χάσετε χρόνο και χρήμα, επιλέγοντας στο τέλος μια εταιρεία που δεν σας συμφέρει οικονομικά.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.