Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Λογαριασμοί ρεύματος: Το τρέχον πλαίσιο τιμολόγησης, το νέο πλαίσιο τιμολόγησης με τις σχετικές διαβαθμίσεις και τι να προσέξετε στους λογαριασμούς

Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα προσωρινά μέτρα τιμολόγησης!

Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ξεκίνησαν σταδιακά να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την αλλαγή των τιμολογίων από την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτοί που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μηνύματα ενημέρωσης από τους παρόχους τους. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με την μετάβαση στο νέο πλαίσιο τιμολόγησης από την αρχή του επόμενου έτους. Επιπλέον, ενημερώνουν για την υποχρέωση των πελατών τους να μεταφερθούν στο «Ειδικό Τιμολόγιο», γνωστό και ως «πράσινο», σύμφωνα με τον νόμο.

Το τρέχον πλαίσιο τιμολόγησης

Σημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2023 λήγουν τα προσωρινά μέτρα τιμολόγησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον Αύγουστο του 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι παροχείς παρείχαν μια κατηγορία τιμολόγιου μέσω των προγραμμάτων τους. Κάθε 20ή του μήνα ανακοινώνονταν οι τιμές χρέωσης ρεύματος που θα ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα. Ο Δεκέμβριος αποτελεί τον τελευταίο μήνα εφαρμογής αυτής της μεθόδου τιμολόγησης, με τις χρεώσεις να ανακοινώνονται στις 20 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος (Αύγουστος 2022 – Δεκέμβριος 2023), η ρήτρα αναπροσαρμογής παρέμεινε ακίνητη.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης

Με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2024, το υφιστάμενο πλαίσιο τιμολόγησης λήγει και η αγορά επανέρχεται στο κανονικό της καθεστώς.

Παράλληλα, το ίδιο υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισήγαγαν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες τιμολογίων, ταξινομημένες και επισημασμένες με διαφορετικά χρώματα:

  • Σταθερά Τιμολόγια Ορισμένου Χρόνου (Μπλε): Συμπεριλαμβάνουν σταθερή χρέωση για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Κυμαινόμενα Τιμολόγια (Κίτρινο): Συνδέονται με τη χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: με προκαθορισμένη τιμή και μεταβλητή τιμή.
  • Δυναμικά Τιμολόγια (Προτοκαλί): Εφαρμόζουν δυναμική χρέωση με διαφορετικές τιμές ανάλογα με την αγορά, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας. Απαιτείται η χρήση έξυπνου μετρητή για τους καταναλωτές που επιλέγουν αυτήν την κατηγορία.
  • Ειδικά Τιμολόγια (Πράσινο): Διάβασε παρακάτω στην σχετική ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Οι παραπάνω κατηγορίες τιμολογίων, εκτός από τα σταθερά (μπλε), προέρχονται από μαθηματικούς υπολογισμούς (όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής).

Το νέο ειδικό, ή πράσινο, σύστημα τιμολόγησης

Με βάση το νέο νομικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, όλοι οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με προγράμματα ενέργειας που περιλαμβάνουν μεταβαλλόμενα τιμολόγια θα μετακινηθούν στο νέο ειδικό ή πράσινο σύστημα χρέωσης. Αυτή η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Τα χαρακτηριστικά του ειδικού τιμολογίου ενέργειας είναι:

  • Η τελική χρέωση προμήθειας θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε μήνα κατανάλωσης.
  • Αυτό το ειδικό τιμολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει μια σταθερή χρέωση προμήθειας έως και 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και διάφορες εκπτώσεις.
  • Μία από τις κυριότερες καινοτομίες είναι η ενιαία παρουσίαση της τελικής χρέωσης προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης στον λογαριασμό κατανάλωσης, μετά τον υπολογισμό ενδεχόμενων εκπτώσεων.
  • Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, τουλάχιστον για έξι μήνες, ενώ η σταθερή χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις μπορούν να τροποποιηθούν κάθε μήνα, μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωση στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισήγαγε αυτό το σύστημα τιμολόγησης με στόχο να παρέχει στους καταναλωτές που επιλέγουν προγράμματα με μεταβαλλόμενα τιμολόγια τη δυνατότητα να είναι προετοιμασμένοι για τις χρεώσεις εκ των προτέρων.

Τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται στα email των καταναλωτών από τους παρόχους τους δίνουν αναφορά, αφενός, στην υποχρέωσή τους να ενταχθούν στο ειδικό ή πράσινο σύστημα τιμολόγιο. Αφετέρου, ενημερώνουν πως ο νόμος επιτρέπει στους καταναλωτές να διατηρήσουν το ήδη επιλεγμένο πρόγραμμα, υπογράφοντας ουσιαστικά νέα σύμβαση μέσω ενός ειδικού συνδέσμου: “Πατήστε εδώ”. Τους παρέχεται επίσης η δυνατότητα να αλλάξουν πρόγραμμα και να μεταβούν σε άλλη επιλογή.

Σύγκριση διαφόρων τιμολογίων

Ορισμένοι πάροχοι ενημέρωσαν ήδη τους πελάτες τους και προχωρούν σε σύγκριση των τιμολογίων. Σε αυτήν τη διαδικασία, συγκρίνουν και υπολογίζουν τη διαφορά (είτε επιβάρυνση είτε όφελος) που προκύπτει από τη μετάβαση στο ειδικό ή πράσινο σύστημα χρέωσης σε σχέση με το ήδη υφιστάμενο τιμολόγιο του κάθε πελάτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εταιρεία ενσωματώνει το πράσινο τιμολόγιο σε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα της. Αυτή η σύγκριση αφορά στο χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Οκτώβριο του 2023 και παρέχει στον πελάτη τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Το κόστος του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παροχείς ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώσουν τις χρεώσεις του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Αυτή η χρέωση θα ισχύει για την κατανάλωση ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2024. Επομένως, προτού προβούν σε οποιαδήποτε επιλογή, είναι καλό να αναμένουν τη συγκεκριμένη χρέωση ώστε να μπορούν να συγκρίνουν με άλλα τιμολόγια. Οι καταναλωτές που δεν επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταβούν αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο. Ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους μέσω μιας απλής διαδικασίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 και να επιλέξουν οποιοδήποτε είδους τιμολόγιο ή πάροχο ανά πάσα στιγμή. Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα παραμένει διαθέσιμο από τους παρόχους και μπορεί να επιλεγεί από τους καταναλωτές ακόμη και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας