Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Λογαριασμοί ρεύματος: Το τρέχον πλαίσιο τιμολόγησης, το νέο πλαίσιο τιμολόγησης με τις σχετικές διαβαθμίσεις και τι να προσέξετε στους λογαριασμούς

Ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα προσωρινά μέτρα τιμολόγησης!

Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ξεκίνησαν σταδιακά να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την αλλαγή των τιμολογίων από την 1η Ιανουαρίου 2024. Αυτοί που διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν μηνύματα ενημέρωσης από τους παρόχους τους. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με την μετάβαση στο νέο πλαίσιο τιμολόγησης από την αρχή του επόμενου έτους. Επιπλέον, ενημερώνουν για την υποχρέωση των πελατών τους να μεταφερθούν στο «Ειδικό Τιμολόγιο», γνωστό και ως «πράσινο», σύμφωνα με τον νόμο.

Το τρέχον πλαίσιο τιμολόγησης

Σημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2023 λήγουν τα προσωρινά μέτρα τιμολόγησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον Αύγουστο του 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι παροχείς παρείχαν μια κατηγορία τιμολόγιου μέσω των προγραμμάτων τους. Κάθε 20ή του μήνα ανακοινώνονταν οι τιμές χρέωσης ρεύματος που θα ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα. Ο Δεκέμβριος αποτελεί τον τελευταίο μήνα εφαρμογής αυτής της μεθόδου τιμολόγησης, με τις χρεώσεις να ανακοινώνονται στις 20 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος (Αύγουστος 2022 – Δεκέμβριος 2023), η ρήτρα αναπροσαρμογής παρέμεινε ακίνητη.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης

Με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2024, το υφιστάμενο πλαίσιο τιμολόγησης λήγει και η αγορά επανέρχεται στο κανονικό της καθεστώς.

Παράλληλα, το ίδιο υπουργείο και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισήγαγαν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες τιμολογίων, ταξινομημένες και επισημασμένες με διαφορετικά χρώματα:

 • Σταθερά Τιμολόγια Ορισμένου Χρόνου (Μπλε): Συμπεριλαμβάνουν σταθερή χρέωση για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Κυμαινόμενα Τιμολόγια (Κίτρινο): Συνδέονται με τη χονδρεμπορική τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: με προκαθορισμένη τιμή και μεταβλητή τιμή.
 • Δυναμικά Τιμολόγια (Προτοκαλί): Εφαρμόζουν δυναμική χρέωση με διαφορετικές τιμές ανάλογα με την αγορά, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας. Απαιτείται η χρήση έξυπνου μετρητή για τους καταναλωτές που επιλέγουν αυτήν την κατηγορία.
 • Ειδικά Τιμολόγια (Πράσινο): Διάβασε παρακάτω στην σχετική ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Οι παραπάνω κατηγορίες τιμολογίων, εκτός από τα σταθερά (μπλε), προέρχονται από μαθηματικούς υπολογισμούς (όπως η ρήτρα αναπροσαρμογής).

Το νέο ειδικό, ή πράσινο, σύστημα τιμολόγησης

Με βάση το νέο νομικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, όλοι οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με προγράμματα ενέργειας που περιλαμβάνουν μεταβαλλόμενα τιμολόγια θα μετακινηθούν στο νέο ειδικό ή πράσινο σύστημα χρέωσης. Αυτή η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Τα χαρακτηριστικά του ειδικού τιμολογίου ενέργειας είναι:

 • Η τελική χρέωση προμήθειας θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε μήνα κατανάλωσης.
 • Αυτό το ειδικό τιμολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει μια σταθερή χρέωση προμήθειας έως και 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και διάφορες εκπτώσεις.
 • Μία από τις κυριότερες καινοτομίες είναι η ενιαία παρουσίαση της τελικής χρέωσης προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης στον λογαριασμό κατανάλωσης, μετά τον υπολογισμό ενδεχόμενων εκπτώσεων.
 • Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, τουλάχιστον για έξι μήνες, ενώ η σταθερή χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις μπορούν να τροποποιηθούν κάθε μήνα, μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωση στον επόμενο λογαριασμό κατανάλωσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισήγαγε αυτό το σύστημα τιμολόγησης με στόχο να παρέχει στους καταναλωτές που επιλέγουν προγράμματα με μεταβαλλόμενα τιμολόγια τη δυνατότητα να είναι προετοιμασμένοι για τις χρεώσεις εκ των προτέρων.

Τα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται στα email των καταναλωτών από τους παρόχους τους δίνουν αναφορά, αφενός, στην υποχρέωσή τους να ενταχθούν στο ειδικό ή πράσινο σύστημα τιμολόγιο. Αφετέρου, ενημερώνουν πως ο νόμος επιτρέπει στους καταναλωτές να διατηρήσουν το ήδη επιλεγμένο πρόγραμμα, υπογράφοντας ουσιαστικά νέα σύμβαση μέσω ενός ειδικού συνδέσμου: “Πατήστε εδώ”. Τους παρέχεται επίσης η δυνατότητα να αλλάξουν πρόγραμμα και να μεταβούν σε άλλη επιλογή.

Σύγκριση διαφόρων τιμολογίων

Ορισμένοι πάροχοι ενημέρωσαν ήδη τους πελάτες τους και προχωρούν σε σύγκριση των τιμολογίων. Σε αυτήν τη διαδικασία, συγκρίνουν και υπολογίζουν τη διαφορά (είτε επιβάρυνση είτε όφελος) που προκύπτει από τη μετάβαση στο ειδικό ή πράσινο σύστημα χρέωσης σε σχέση με το ήδη υφιστάμενο τιμολόγιο του κάθε πελάτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε εταιρεία ενσωματώνει το πράσινο τιμολόγιο σε ένα από τα διαθέσιμα προγράμματα της. Αυτή η σύγκριση αφορά στο χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Οκτώβριο του 2023 και παρέχει στον πελάτη τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Το κόστος του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παροχείς ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να ανακοινώσουν τις χρεώσεις του ειδικού ή πράσινου τιμολογίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Αυτή η χρέωση θα ισχύει για την κατανάλωση ρεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2024. Επομένως, προτού προβούν σε οποιαδήποτε επιλογή, είναι καλό να αναμένουν τη συγκεκριμένη χρέωση ώστε να μπορούν να συγκρίνουν με άλλα τιμολόγια. Οι καταναλωτές που δεν επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταβούν αυτόματα στο πράσινο τιμολόγιο. Ωστόσο, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους μέσω μιας απλής διαδικασίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 και να επιλέξουν οποιοδήποτε είδους τιμολόγιο ή πάροχο ανά πάσα στιγμή. Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα παραμένει διαθέσιμο από τους παρόχους και μπορεί να επιλεγεί από τους καταναλωτές ακόμη και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.