Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΔΕΔΔΗΕ – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) όπως δείχνει και το όνομά του είναι ο επίσημος φορέας που διαχειρίζεται τη συντήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος προς κάθε καταναλωτή και πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος υπό την εποπτεία της ΡΑΕ. Ο ρόλος της ΡΑΕ καθίσταται απαραίτητος για να ορίσει δικλείδες ασφαλείας ως προς διάφορες ρυθμίσεις εφόσον υπάρχει μονοπώλιο και έλλειψη ανταγωνισμού στις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο φορέας είναι θυγατρική της ΔΕΗ αλλά πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά. Η σύστασή του έγινε με την απόσχιση του κλάδου διανομής της ΔΕΗ σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/72/ΕΚ που σύστησε τις λειτουργίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Οι αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

  • η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υπόψη των καταναλωτών, προμηθευτών και παραγωγών
  • η συντήρηση και λειτουργία του ΕΔΔΗΕ
  • η διαχείριση των αγορών των Μη Συνδεδεμένων Νησιών τα οποία δεν συνδέονται με το σύστημα διανομής της ηπειρωτικής χώρας,
  • η αξιόπιστη και ισότιμη εξασφάλιση καλής ποιότητας ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές
  • ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του δικτύου αλλά και η αυτοματοποίηση με στόχο την βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος
  • η αναβάθμιση των υπηρεσιών του: εξυπηρέτηση πελατών, ταχύτητα ικανοποίησης αιτημάτων

Διακοπές και βλάβες ρεύματος

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος γίνονται για τη συντήρηση ή αναβάθμιση του δικτύου με στόχο μια πιο αξιόπιστη τροφοδοσία ρεύματος προς τους καταναλωτές. Οι μη προγραμματισμένες διακοπές είναι πιθανότερο να οφείλονται σε κάποια απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο.

Όσο αφορά στις βλάβες, είτε οφείλονται σε κακοκαιρία είτε σε άλλο τεχνικό πρόβλημα, οι καταναλωτές καλούνται να τις δηλώσουν άμεσα για τη ταχύτερη αποκατάστασή τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΔΕΔΔΗΕ καλώντας στο 11500 καθ’ όλο το 24ωρο ή στο 2111900500. Ειδάλλως, οι διακοπές ή βλάβες στην ηλεκτροδότηση μπορούν να δηλωθούν και μέσω ειδικής εφαρμογής στο

https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html με τη βοήθεια ενός smartphone, tablet ή υπολογιστή. Οι καταναλωτές θα χρειαστούν να δηλώσουν τον αριθμό παροχής (αναγράφεται στο λογαριασμό ρεύματος), το ονοματεπώνυμο ή και το τηλέφωνό τους. Η δήλωση κατόπιν προωθείται στην τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για να αναλάβουν ενέργειες για την αποκατάσταση χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή.

Αν έχετε απότομα διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • δείτε αν έχει πέσει κάποια ασφάλεια και δοκιμάστε να τη σηκώσετε ή αν έχει πέσει ο γενικός ή ο μικροαυτόματος διακόπτης. Αν ο μικροαυτόματος διακόπτης έχει καεί, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα βλαβών της περιοχής σας.
  • αν διακρίνετε αναμμένη λυχνία και εξακολουθείτε να μην έχετε ρεύμα αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για βλάβη στην εσωτερική σας εγκατάσταση και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο
  • αν η λυχνία είναι σβησμένη τότε μάλλον το ρεύμα δεν φτάνει στον πίνακα. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να ελέγξετε αν υπάρχει ρεύμα στα διπλανά ακίνητα. Αν ούτε αυτοί έχουν ρεύμα τότε υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας