Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΔΕΠΑ – Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Το φυσικό αέριο διαθέτει χαρακτηριστικά που το καθιστούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή ενέργειας στις μέρες μας. Η ενεργειακή του απόδοση, η ευελιξία που παρουσιάζει σε όλες τις εφαρμογές του είτε στις βιομηχανίες είτε στα νοικοκυριά αλλά και το γεγονός ότι θεωρείται πρωτογενής ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον δείχνουν την υπεροχή του σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλλουν καθοριστικά και στην βιώσιμη ανάπτυξη που προωθεί η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο μετάβασης στις ΑΠΕ.

Με την ίδρυσή της το 1988, η ΔΕΠΑ εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ως φορέας ανάπτυξης της υποδομής του δικτύου εξασφαλίζοντας οικονομικότερους τρόπους λειτουργίας των βιομηχανιών αλλά και χαμηλότερες τιμές θέρμανσης για τον μέσο καταναλωτή.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ως υπεύθυνη για τη δημιουργία αγωγού που θα έφερνε το φυσικό αέριο από τη Θράκη μέχρι την Αττική και σε όλα τα μεγάλα κέντρα, εκτέλεσε έργα ύψους άνω των 1.5 δις ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν το δίκτυο υψηλής πίεσης και μεταφοράς για πάνω από 1000 χλμ. και το δίκτυο μέσης πίεσης που ξεπερνάει τα 5000 χλμ. σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα ανέλαβε τη δημιουργία υποδομών για το δίκτυο χαμηλής πίεσης σε έξι αστικές περιοχές. Σε συνεργασία με άλλες διεθνείς εταιρίες, η ΔΕΠΑ επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο διανομής μέχρι 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο. Κατασκεύασε επίσης σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα ο οποίος συνδέεται υποθαλάσσια με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Στα έργα περιλαμβάνεται και ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα με μήκος 295 χλμ.

Με τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου, οι υποδομές αυτές εξασφάλισαν την κάλυψη των αναγκών σε φυσικό αέριο σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, εξασφάλισαν και τη διασύνδεσή της με γειτονικές χώρες και έργα που αφορούν στο φυσικό αέριο.

Η παρουσία του φυσικού αερίου στη χώρα μας ανέπτυξε και ενίσχυσε την εσωτερική αγορά αερίου και ουσιαστικά την ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ η Ελλάδα μέσω τον συμβάσεων της ΔΕΠΑ αποτελεί πλέον κόμβο διαμετακόμισης του αερίου προς την Ευρώπη. Από το 2007 και μετά, η εταιρία καλύπτει όλο το εύρος δραστηριοτήτων που παρουσιάζει το φυσικό αέριο προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ήδη πρωτοπόρος στο χώρο της, στοχεύει να συνεχίσει να ηγείται και να επενδύει σε καινοτόμες ευκαιρίες ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας