Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με ασφάλεια και διαφάνεια. Με άλλα λόγια, ο ΔΕΣΦΑ παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου, μέσω του ΕΣΦΑ.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) που είναι γνωστή στους παλιότερους καταναλωτές ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας ή ΔΕΚΟ. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2007 βάσει του Ν. 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (ΦΕΚ 313/27.12.2005). Ελέγχεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο όλων των οργανισμών και εταιρειών, κρατικών ή ιδιωτικών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Στρατηγικό στόχος του ΔΕΣΦΑ είναι να εδραιωθεί ως κυρίαρχη περιφερειακή δύναμη σον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου και να αναδείξει την Ελλάδα σε αξιόπιστο κόμβο μεταφοράς και εμπορίας φυσικού αερίου. Με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει και την υψηλή τεχνογνωσία, δημιουργεί και αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές και παράλληλα διαθέτει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών.

Με το έργο του και τις δραστηριότητές του συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου και αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο στα διεθνή ενεργειακά έργα που πραγματοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες με ευρωπαϊκούς διαχειριστές προκειμένου να ενισχύσει τη διασυνδεσιμότητα του ΕΣΦΑ με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, μέσω της υλοποίησης περιφερειακών ενεργειακών διαδρόμων φυσικού αερίου.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας