Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΕΛΤΑ Ενέργεια

Ο Όμιλος ΕΛΤΑ αποτελείται από τις εταιρείες ΕΛΤΑ Α.Ε και τις θυγατρικές της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΤΑ, ενώ η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει ποσοστό 10%. Πέρα από τις ταχυδρομικές, χρηματοοικονομικές, τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τις ταχυμεταφορές ή τα προϊόντα δικτύου λιανικής, τα ΕΛΤΑ από το 2016 εισέρχονται και στην αγορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την ίδρυση της ¨ΕΛΤΑ Ενέργεια¨.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Τα ΕΛΤΑ προμηθεύουν με ηλεκτρική ενέργεια τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, δηλαδή όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά που συνδέονται με υποβρύχια καλώδια, δηλαδή την Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά κα. Υπάρχει η πιθανότητα στο μέλλον να επεκταθούν οι υπηρεσίες της και στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Μεταφοράς.

Το υπάρχον και πολύ μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης αποτελεί ταυτόχρονα και τη βάση για την εξυπηρέτηση πελατών ηλεκτρικής ενέργειας.

Παροχές

Στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, η ΕΛΤΑ Ενέργεια προσφέρει σε οικιακούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης οικονομικά τιμολόγια με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Για αυτά τα οικιακά πακέτα απαιτείται εγγύηση 50  ευρώ. Υπάρχει σημαντική έκπτωση συνέπειας 10% στο καθαρό ποσό ενέργειας του προηγούμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού των καταναλωτών. Βασική προϋπόθεση είναι όλοι οι λογαριασμοί να είναι εμπρόθεσμα πληρωμένοι, είτε είναι εκκαθαριστικοί είτε έναντι.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις υπάρχουν και στα επαγγελματικά προγράμματα ανά κατηγορία: για επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Εγκατεστημένη Ισχύ μέχρι 25 kVA, για επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με Συμφωνημένη Ισχύ Παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA, και για επιχειρήσεις Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας. Σε όλες τις κατηγορίες γίνεται έκπτωση 10% ως επιβράβευση εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών. Οι εγγυήσεις που απαιτούνται διαφέρουν ανά κατηγορία και είναι της τάξεως των 200-500 ευρώ.

Λογαριασμός ρεύματος– Έκδοση και εξόφληση

Για τους πελάτες με οικιακό τιμολόγιο, η έκδοση του έναντι λογαριασμού γίνεται κάθε μήνα βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης, ενώ η έκδοση του ο εκκαθαριστικού γίνεται ανά 4μηνο βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Για τα επαγγελματικά τιμολόγια, η έκδοση γίνεται ανάλογα με την κατηγορία των πελατών.

Η εξόφληση του λογαριασμού ρεύματος μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛΤΑ. Εναλλακτικά, μέσω Internet-Banking, Phone-Banking, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, με χρέωση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης και με μετρητά  σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή

Η αλλαγή προμηθευτή προς τα ΕΛΤΑ Ενέργεια γίνεται γρήγορα και με απλές διαδικασίες χωρίς να απαιτείται η αλλαγή μετρητή της οικίας ή της επιχείρησης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και κυρίως χωρίς διακοπή ρεύματος καθώς η αλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Οι καινούριοι πελάτες χρειάζεται απλά να υπογράψουν την Σύμβαση Προμήθειας με τα ΕΛΤΑ και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα 3 έως 14 ημερών από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αλλά φυσικά εξαρτάται και από τις διαδικασίες του ΔΕΔΔΗΕ.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας