Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΕΣΑΗ – Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας» αποτελεί τον σύνδεσμο των μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν επενδύσει €1,5 δισ. σε έξι σύγχρονες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου. Βασικός στόχος του συνδέσμου είναι να διαχειριστούν και να προωθήσουν θέματα παραγωγής και να διαθέσουν ηλεκτρική ενέργεια που είναι οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Ο σύνδεσμος στοχεύει ακόμα στην απελευθέρωση της αγοράς όλων των ενεργειακών πρώτων υλών.

Μέλη του ΕΣΑΗ είναι οι εξής εταιρείες:

ELPEDISON Α.Ε.

MYTILINEOS Α.Ε.

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

MOTOR OIL HELLAS A.E.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής του ΕΣΑΗ

Οι έξι σύγχρονες και αποδοτικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του ΕΣΑΗ λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο και έχουν συνολική ισχύ 2.500MW, ενώ διασφαλίζουν ότι η χώρα δεν διατρέχει κίνδυνο black-out. Παρακάτω, παρουσιάζονται συνοπτικα οι έξι μονάδες.

ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Θεσσαλόνίκη

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου η οποία έχει ισχύ 390MW. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2005.

Mytilineos Αλουμίν της Ελλάδος – Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

Σταθμός ΣΗΘ Συνδυασμένου Κύκλου με φυσικό αέριο, ο οποίος έχει ισχύ 334MW και λειτουργεί από το 2008.

Ήρων ΙΙ- Θήβα

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με Φυσικό Αέριο, η οποία έχει ισχύ 432MW και λειτουργεί από το 2010.

Elpedison Ενεργειακή – Θίσβη

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου.

Mytilineos – Protergia – Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με Φυσικό Αέριο η οποία έχει ισχύ 444 MW. Η λειτουργία της άρχισε το 2011.

Κόρινθος Power

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο και ισχύ 436,6 MW. Η λειτουργία της άρχισε το 2012.

Οφέλη από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιήθηκε το 2012 έχει οφελήσει όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και το περιβάλλον. Το ρεύμα που προσφέρεται παράγεται με μικρότερο κόστος και μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα οφέλη από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

  • Δημιουργία ενός παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να στηρίξει το δίκτυο, ακόμα και σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.
  • Επενδύσεις 1.5 δις ευρώ οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας.
  • Ελκυστικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος που χαρακτηρίζοναι από χαμηλές τιμές.
  • Δημιουργία σύγχρονων μονάδων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
  • Ανάπτυξη του δικτύου των ανεξάρτητων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας με σύγχρονο παραγωγικό δυναμικό.

Η πραγματική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί διαφάνεια. Όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στις πρώτες ύλες (π.χ. λιγνίτη και υδάτινο δυναμικό). Πρέπει ακόμα να διαχωριστούν οι δραστηριότητες της ΔΕΗ (παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας) ώστε να υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση του κόστους και στις χρεώσεις. Η παλιά τεχνολογία και οι ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ πρέπει να αποσυρθούν. Τέλος, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και στον τρόπο που λειτουργούν οι υδροηλεκτρικές μονάδες.

Όσο καθυστερεί η λήψη μέτρων για διαφάνεια, θα απαξιώνονται οι σύγχρονες και ανταγωνιστικές μονάδες παραγωγής και θα υπονομεύεται η δυνατότητα της χώρας να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας