Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων για τη σωστή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Ήταν επίσης ο υπεύθυνος φορέας για τις πληρωμές προς τους παραγωγούς ενέργειας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Σήμερα ο ΔΑΠΕΕΠ στοχεύει:

  • στην ενδυνάμωση της πράσινης ενέργειας μέσω ενός λειτουργικού πλαισίου,
  • στην εισαγωγή νέων και βιώσιμων ΑΠΕ αλλά και στην εκπροσώπησή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας πάντα τους παραγωγούς ΑΠΕ
  • στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ήδη εκμεταλλεύσιμων ΑΠΕ
  • στην ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ,
  • στην ανάπτυξη επενδυτικού περιβάλλοντος,
  • στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Από αυτά θα ξεχωρίσουμε την εξασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής των ΑΠΕ καθώς είναι ένα στοίχημα που δύσκολα προβλέπεται. Οι ΑΠΕ αντιμετωπίζονται με δυσπιστία στην Ελλάδα και η ενημέρωση του κοινού με τα οφέλη των ΑΠΕ αλλά και τις συνέπειες που κουβαλάνε για το περιβάλλον θα πρέπει να είναι στην ατζέντα με τις προτεραιότητες του φορέα.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας