Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΟΤΕ ΕSTATE

Η «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει τον διακριτικό τίτλο OTEestate, συστάθηκε το 1995, με αρχική επωνυμία «Ο.Τ.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» . Το 2000 έλαβε τη σημερινή της ονομασία. Αποτελεί θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ στην οποία και έχει μεταβιβασθεί όλη η ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ με σκοπό την σωστή διαχείριση και αξιοποίησή της. Από τον Μάρτιο του 2016 η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και καλύπτει τις ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

Η ΟΤΕ Estate εξυπηρετεί ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα διασυνδεδεμένα νησιά (Ιόνια νησιά, Εύβοια, Σποράδες, Τήνος, Άνδρος κ.α.), δηλαδή όλο το διασυνδεδεμένο δίκτυο αλλά και νησιά που δεν ανήκουν στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, όπως είναι η Κρήτη και η Ρόδος.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Φθηνό ρεύμα από την OTE Estate

Η εταιρεία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών για φθηνό ρεύμα και προσφέρει προϊόντα και τιμολόγια που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο δύσκολους πελάτες. Οι καταναλωτές που αναζητούν φθηνό ρεύμα χωρίς κρυφές χρεώσεις, θα ήταν καλό να ενημερωθούν για την OTE Estate, καθώς τα πρόγράμαμτά της θα τους φανούν ιδιαίτερα ελκυστικά.

Η αλλαγή παρόχου είναι απλή και δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στον μετρητή του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας. Ο χρόνο που απαιτείται για την αλλαγή είναι περίπου μία εβδομάδα αλλά ο τελικός χρόνος εξαρτάται απάντα από τις διαδικασίες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Για την αλλαγή του παρόχου απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μαζί με την αίτησή σας.

Για τους οικιακούς πελάτες χρειάζονται τα ακόλουθα έγγραφα

  • Αίτηση – Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες
  • Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για Οικιακούς Πελάτες
  • Έντυπο Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Πελάτη
  • Αντίγραφο μισθωτηρίου ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση για την κυριότητα του ακινήτου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας.
  • Τον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό της οικιακής παροχής σου, με την σχετική απόδειξη εξόφλησης
  • Πρόσφατη φωτογραφία του μετρητή σας, με τις ενδείξεις κατανάλωσης
  • Αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου

Οι καταναλωτές λαμβάνουν τον λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα. Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού, χαρακτηρίζεται ως έναντι (βάσει της εκτιμώμενης κατανάλωσης) και εκκαθαριστικός (βάσει της καταμετρούμενης κατανάλωσης που πιστοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Μόλις εκδοθεί ο λογαριασμός, σας αποστέλνεται ηλεκτρονικά στο μέιλ που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας,

Ο λογαριασμός σας θα έχει τρία σκέλη:

  • Το ανταγωνιστικό σκέλος που αφορά τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της OTE ESTATE.
  • Τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις μεταφοράς και δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τους αναλογούντες φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και εισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης.
  • Τις χρεώσεις τρίτων (Δήμων, ΕΡΤ), που περιλαμβάνουν τις χρεώσεις που αφορούν τους Δήμους (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος, ΤΑΠ όπως αυτές ορίζονται από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο που ηλεκτροδοτείται από την παροχή) καθώς και τη χρέωση για την ΕΡΤ.

Οι συνεπείς στις πληρωμές τους πελάτες έχουν έκπτωση συνέπειας η οποία αφορά τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, δηλ. τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας