Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΠΚΥ- Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ) είναι ο προμηθευτής που υποχρεούται (βάσει νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) να προμηθεύει μικρούς πελάτες, δηλαδή οικιακούς πελάτες, ανεξαρτήτως ισχύος και μη οικιακούς με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA. Οι μη οικιακοί πελάτες μπορεί να είναι π.χ. μικρές επιχειρήσεις όπως γραφεία, φούρνοι, κοινόχρηστα καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες κτλ. Ο ΠΚΥ οφείλει να προμηθεύσει τους πελάτες που υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πελάτες που έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή
  • Πελάτες που δυσκολεύονται να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Με απλά λόγια, ο ΠΚΥ ασχολείται με τους καταναλωτές των οποίων το ρεύμα έχει κοπεί για διάφορους λόγους (π.χ. απλήρωτοι λογαριασμοί) και είναι υποχρεωμένος να τους προμηθεύσει με ρεύμα.

Η υπαγωγή των μικρών πελατών στον ΠΚΥ διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη, όταν σταματήσει η εκπροσώπησή τους από τον τελευταίο προμηθευτή ή όταν λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρξει εντολή νεάς εκπροσώπησης από κάποιον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για διακοπή της σύνδεσης.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή θελήσει, να συνάψει σύμβαση προμήθειας με τον προμηθευτή που εκείνος θα επιλέξει. Η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΠΚΥ σταματάει τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από το νέο προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθορίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και γνωστοποιείται στον ΠΚΥ, στο νέο προμηθευτή και στον πελάτη.

Οι τιμές με τις οποίες τιμολογείται η κατανάλωση των πελατών που εκπροσωπούνται από τον ΠΚΥ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β΄ 2400/17.06.2020 είναι οι ακόλουθες:

Οι πελάτες χρεώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΠΚΥ και εκδίδεται και αποστέλλεται Λογαριασμός Κατανάλωσης, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από τη χρέωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ενέργειας, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους και τις Χρεώσεις υπέρ Τρίτων, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Όμως, και εδώ απαιτείται προσοχή, καθώς η ένταξη ενός πελάτη σε καθεστώς ΠΚΥ, μετά τη λήξη των εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή, εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από την υποχρέωσή του για την έγκαιρη εξόφληση των οφειλών του. Σε περίπτωση που δεν γίνει εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, εφαρμόζονται εκ νέου οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας