Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Οι διαφορές μεταξύ της πράσινης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Πράσινη ή Εναλλακτική ενέργεια

Ο ενεργειακός τομέας υφίσταται μια σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ενέργειας και κυρίως το κόστος της αύξησης της κατανάλωσής της. Παραδοσιακά, η κύρια πηγή ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου ήταν τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η εξόρυξη και η χρήση αυτών των καυσίμων έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, οδηγώντας στην ανάγκη για καθαρότερες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να τονίσουμε εδώ ότι στόχος δεν είναι μόνο η βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και η μείωση της τιμής της ενέργειας, ένα έξοδο που έχει γίνει πλέον δυσβάσταχτο για τα περισσότερα νοικοκυριά στον κόσμο.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τους διαφορετικούς τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πράσινη ενέργεια, την καθαρή ενέργεια, τη βιώσιμη ενέργεια και άλλες μορφές.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας παρέχουν ενέργεια που παράγεται από φυσικούς πόρους που αναπληρώνονται και ανανεώνονται με την πάροδο του χρόνου. Το 2019, το 11,4% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στις ΗΠΑ προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές και η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ προβλέπει ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2050. Οι πιο κοινές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας περιλαμβάνουν την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα), την αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες), την υδροηλεκτρική ενέργεια (νερόμυλοι, φράγματα), την γεωθερμική ενέργεια, την ενέργεια από βιομάζα και την θαλάσσια ενέργεια.

Η πράσινη ενέργεια, γνωστή και ως πράσινη ισχύς, είναι ένα υποσύνολο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι συγκεκριμένες πηγές ενέργειας δεν εκπέμπουν επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου και είναι αποτελεσματικές στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Παραδείγματα πηγών πράσινης ενέργειας περιλαμβάνουν την ηλιακή, την αιολική, την γεωθερμία και άλλες μειωμένων επιπτώσεων πηγές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θεωρούνται πράσινες όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, η καύση ξύλου είναι ανανεώσιμη αλλά όχι πράσινη γιατί απελευθερώνει σημαντική ρύπανση στην ατμόσφαιρα.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Καθαρή ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν εκπέμπει επιβλαβή αέρια θερμοκηπίου ή ρύπους κατά τη διαδικασία παραγωγής. Όλες οι πράσινες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης καθαρές, αλλά οι καθαρές πηγές ενέργειας δεν είναι απαραίτητα ανανεώσιμες. Για παράδειγμα, η πυρηνική ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας, αλλά δεν αναπληρώνεται φυσικά με την πάροδο του χρόνου.

Η βιώσιμη ενέργεια προέρχεται από πηγές που δεν μπορούν να εξαντληθούν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανανεώνονται τακτικά. Παραδείγματα βιώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνουν την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. Ωστόσο, πηγές ενέργειας όπως η βιομάζα και οι καλλιέργειες είναι ικανές να εξαντληθούν και απαιτούν χρόνο και ανθρώπινη παρέμβαση για να αναπληρωθούν.

Εναλλακτική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται με τρόπο που δεν βλάπτει τα οικοσυστήματα, δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου και, φυσικά, δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ενώ η βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον με ποικίλους τρόπους, με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται εναλλακτικές. Η προμήθεια υλικών βιομάζας μπορεί να οδηγήσει σε αποψίλωση δασών και τα συστήματα υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους οικοτόπους και τους κύκλους διατροφής της υδρόβιας ζωής.

Συμπερασματικά, υπάρχουν αρκετά διαφορετικοί τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο καθένας με τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα κρίσιμο βήμα για την απομάκρυνση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και την πορεία προς ένα μέλλον πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να βελτιώνεται, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε ακόμα μεγαλύτερη υιοθέτηση καθαρών και βιώσιμων πηγών ενέργειας τα επόμενα χρόνια, ακόμα και από τις πλέον βιομηχανικές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψιν τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε, από πού προέρχεται και ποιές είναι οι επιπτώσεις του, μπορούμε να εργαστούμε συλλογικά για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας