Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το νέο ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο, το οποίο αφορά την πλειονότητα των καταναλωτών (7 εκατ. παροχές ρεύματος από τις συνολικά 7,5 εκατ.), αφού εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν σταθερά τιμολόγια ρεύματος.

Αυτόματη επιλογή το «πράσινο» τιμολόγιο για 7 εκ. παροχές!

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), το «πράσινο» τιμολόγιο θα είναι η αυτόματη επιλογή για όσους δεν έχουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον πάροχό τους και δεν επιλέξουν διαφορετικό τιμολόγιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Αυτή η αλλαγή ισχύει και για τους καταναλωτές που είχαν ενεργή σύμβαση που είχε ανασταλεί λόγω των εκτάκτων ρυθμίσεων για την οικονομική ανάκαμψη από την ενεργειακή κρίση (νόμος 4951/2022, άρθρο 138), με το πέρας του έτους να σηματοδοτεί την επαναφορά της σύμβασής τους. Αυτοί οι καταναλωτές έχουν μια επιπλέον περίοδο έως την 31η Ιανουαρίου 2024 για να αντιδράσουν στη μετάβαση στο «πράσινο» τιμολόγιο και να εκφράσουν την επιθυμία τους να παραμείνουν στην ίδια σύμβαση προμήθειας.

Κίτρινα, μπλε και πορτοκαλί τιμολόγια προσφέρουν διαφορετικά σχέδια χρέωσης στην ηλεκτρική ενέργεια. Παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι τα «πράσινα» τιμολόγια δεν αναμένεται να είναι πιο οικονομικά από τα μεταβαλλόμενα «κίτρινα» τιμολόγια. Τα τελευταία προβλέπουν χρέωση προμήθειας εκ των υστέρων (ex post) που προσαρμόζεται σύμφωνα με τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τιμολόγια με σταθερή χρέωση (μπλε) αναμένεται να είναι πιο δαπανηρά. Από την άλλη, τα «πορτοκαλί» τιμολόγια θεωρούνται η καλύτερη επιλογή, με δυνατότητα δυναμικής χρέωσης βάσει της αγοράς, αλλά είναι προσβάσιμα μόνο σε όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή στον καταναλωτή τους.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Οι αβεβαιότητες γύρω από το «πράσινο» κοινό τιμολόγιο παραμένουν αξεπέραστες. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Ενέργειας κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη και της υφυπουργού κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα δίνουν ομοιόμορφα την τελική τιμή προμήθειας κάθε μήνα.

Παρόλα αυτά, παραμένουν αβεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του ειδικού κοινού τιμολογίου ρεύματος που θα προσφέρουν οι ενεργειακοί πάροχοι από την αρχή του νέου έτους. Επομένως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές έχουν ήδη αποστείλει γραπτά ερωτήματα στο ΥΠΕΝ με σκοπό να διαλευκάνουν τα αμφιλεγόμενα σημεία της απόφασης.

Αρχικά, η διατύπωση συγκεκριμένων άρθρων της απόφασης έχει προκαλέσει ανασφάλεια όσον αφορά το πόσο συχνά θα αλλάζουν οι συντελεστές υπολογισμού της νέας ρήτρας (ή αλλιώς του μηχανισμού διακύμανσης) στα «πράσινα» τιμολόγια. Με βάση το κείμενο, φαίνεται ότι οι συντελεστές θα παραμείνουν σταθεροί το πρώτο τρίμηνο και στη συνέχεια θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής τους μηνιαία. Όσον αφορά τη βασική τιμή προμήθειας, αυτή θα παραμένει αμετάβλητη για τουλάχιστον έξι μήνες πριν τυχόν τροποποιήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους προμηθευτές, η διατύπωση δεν είναι σαφής και προκαλεί πολλές απορίες.

Παρόλα αυτά, στην απόφαση της ΚΥΑ γίνεται λόγος για τη σταθερότητα της βασικής τιμής προμήθειας τουλάχιστον για έξι μήνες, ενώ η μόνιμη χρέωση προμήθειας (που φτάνει έως και 5 ευρώ τον μήνα) και οι εκπτώσεις είναι πλέον ευέλικτες, υπόκειται σε τροποποιήσεις που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα των προμηθευτών, ενημερώνοντας τους καταναλωτές με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που ακολουθεί την αλλαγή αυτή. Ως προς τους συντελεστές του μηχανισμού διακύμανσης (ή αλλιώς της ρήτρας), επισημαίνεται η σταθερότητά τους για τρεις μήνες, με την δυνατότητα τροποποίησής τους να ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα των προμηθευτών και να επικοινωνείται στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έναν μήνα πριν την ισχύ τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, σε κάθε λογαριασμό ρεύματος και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα προς τους πελάτες, εισάγεται ένα νέο πεδίο με κωδικό QR που επιτρέπει την αυτόματη σύγκριση του τιμολογούμενου προϊόντος προμήθειας με τα διάφορα άλλα διαθέσιμα τιμολόγια. Επιπλέον, παρέχεται σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΑΕΥ (www.energycost.gr) για εύκολη πρόσβαση και περισσότερες πληροφορίες.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Η Τελική Τιμή Προμήθειας για το Ειδικό Τιμολόγιο θα κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ και θα αναρτάται σε εύκολα αναγνωρίσιμο μέρος στην ιστοσελίδα του προμηθευτή πριν την έναρξη κάθε μηνιαίου κύκλου χρέωσης. Η ΡΑΑΕΥ, από την πλευρά της, θα δημοσιεύει τις στάνταρ χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ανακοινωθεί από τους προμηθευτές για το «πράσινο» τιμολόγιο. Αν υπάρχουν εκπτώσεις, ανακοινώνονται οι αντίστοιχες στάνταρ χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εφαρμογή των εκπτώσεων, μαζί με τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγησή τους.

Στον λογαριασμό κατανάλωσης του «πράσινου» τιμολογίου, ο προμηθευτής θα παρουσιάζει συνοπτικά την Τελική Τιμή Προμήθειας μετά τον υπολογισμό ενδεχόμενων εκπτώσεων, εκφρασμένη σε €/MWh για κάθε μήνα χρέωσης.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας