Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. Ενεργειακές Επιχειρήσεις

ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. Ενεργειακές Επιχειρήσεις

Η ΒΙΕΝΕΡ εισήλθε στον κλάδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου το 2016. Στόχος της είναι οι εξυπηρέτηση των πελατών της, οικιακών και επαγγελματιών, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε οικονομικές τιμές. Η εταιρεία αναφέρεται και με τον τίτλο «ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που προμηθεύει η εταιρεία τους πελάτες της προέρχεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως από τις ανεμογεννήτριες.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Εκτός από την προμήθεια ενέργειας, η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς: στη βιομηχανία τροφίμων, στην επεξεργασία αποβλήτων και στη φαρμακευτική κάνναβη. Και φυσικά στις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως:

  • φωτοβολταϊκά πάρκα
  • αιολικά πάρκα
  • υδροηλεκτρικά πάρκα
  • μονάδες ΣΗΘΥΑ και
  • μονάδες βιομάζας – βιοαερίου.

Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος

Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογία που της δίνει τη δυνατότητα:

να εξασφαλίζει μεταφορικά δικαιώματα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διεθνών συνδέσεων, συμμετέχοντας σε δημοπρασίες που διενεργεί το Joint Allocation Office.
να προβλέπει το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε μηνιαία βάση, στο πλαίσιο του market coupling της αγοράς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
να εξασφαλίζει με διμερείς συμφωνίες επαρκείς ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα από την αγορά του IBEX.

Με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να αναλύει σε βάθος το προφίλ κατανάλωσης των πελατών της προκειμένου να τους παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας σε οικονομικές τιμές.

Πράσινα Πιστοποιητικά

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές δείχνουν να ενδιαφέρονται για την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Με άλλα λόγια, το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθευόμαστε προέρχεται από τις ΑΠΕ;

Τα λεγόμενα πράσινα πιστοποιητικά αποτελούν βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι το ρεύμα προέρχεται από ΑΠΕ και η χορήγησή τους είναι πλέον μια συνηθισμένη πρακτική στην ευρωπαϊκές χώρες.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ο σχετικός νόμος αναφέρει ότι κάθε εταιρεία που πουλάει ρεύμα οφείλει να δίνει στους πελάτες της τις πληροφορίες για την συνεισφορά της κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα των καυσίμων αλλά και στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τον υπολογισμό του του ενεργειακού μείγματος καυσίμων των προμηθευτών είναι ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος στις εκθέσεις του περιλαμβάνει τις εταιρείες που διαθέτουν στους πελάτες τους ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από ΑΠΕ. Η εταιρεία ΒΙΕΝΕΡ είναι μία εταιρεία που διαφοροποιεί το μείγμα καυσίμων της κάνοντας χρήση των πράσινων πιστοποιητικών

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας