Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΥΚΩ – Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Εάν εξετάσει κανείς προσεκτικά έναν λογαριασμό ρεύματος, θα παρατηρήσει μια σειρά χρεώσεων που υπάγονται στην κατηγορία ΥΚΩ. Πρόκειται για τις λεγόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και όλοι οι καταναλωτές καλούνται να τις πληρώσουν, ανεξαρτήτως παρόχου.

Με λίγα λόγια, οι χρεώσεις ΥΚΩ είναι οι χρεώσεις που εισπράττονται ώστε κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, όπως είναι π.χ. οι ευπαθείς ομάδες, οι κάτοικοι των νησιών, οι μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα κ.α. να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια με μικρό κόστος, δηλ. να προμηθεύονται ρεύμα σε μειωμένη τιμή σε σχέση με τα τιμολόγια που ισχύουν.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Συγκεκριμένα, ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί οι ακόλουθες υπηρεσίες:

α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας

β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης, σε τιμές μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.

Όμως, πώς υπολογίζεται το ΥΚΩ; Οι χρεώσεις που προέρχονται από τις ΥΚΩ υπολογίζονται με βάση τον τύπο Μοναδιαία Χρέωση χ Κιλβατώρα (kWh). Οι μοναδιαίες χρεώσεις των ΥΚΩ δεν είναι σταθερές αλλά καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας