Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άμεσο Όφελος
στο Λογαριασμό σου

Λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι υψηλότερη από ποτέ. Οι πηγές ενέργειας που μπορούν να αναπληρωθούν με οικολογικά ορθό τρόπο αναφέρονται ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός ο τύπος ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα χωρίς ποτέ να εξαντληθεί.

Η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από φυσικές πηγές όπως ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό, και διακρίνεται από τα χαμηλά επίπεδα ρύπανσης καθώς και τη βιωσιμότητα και την αναγεννητική της ικανότητα. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία συμβάλλουν στη θέρμανση του πλανήτη.

Οι σημαντικότεροι τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Καθώς πασχίζουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και κινούμαστε προς ένα ενεργειακό μέλλον που είναι πιο βιώσιμο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται όλο και πιο ουσιαστικό μέρος του τρόπου ζωής μας σε κάθε πτυχή του.

Η κατηγορία αυτή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει όλες τις μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους, όπως αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα. Τέτοιες μορφές ενέργειας, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, αναφέρονται ως ανανεώσιμες καθώς οι προμήθειες τους ανανεώνονται συνεχώς και δεν συμβάλλουν στην εξάντληση περιορισμένων φυσικών πόρων.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης και της αύξησης της ενεργειακής αξιοπιστίας.

Δεδομένου ότι το κόστος των ανανεώσιμων τεχνολογιών (όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια) έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης πιο αποδοτικές μακροπρόθεσμα, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας ασχολείται πλέον με τον τομέα της ενέργειας και οι ανακαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, με σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στη διαθεσιμότητα των εν λόγω παραγόμενων προϊόντων.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αιολική ενέργεια θεωρείται συχνά ως μια από τις πιο υποσχόμενες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνει αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για να περιστρέφει γεννήτριες και έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει μεγάλο τμήμα από τις απαιτήσεις μας σε ενέργεια.

Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν είτε στην ξηρά είτε στο νερό και η παραγωγή τους μπορεί να ενσωματωθεί στο δίκτυο προκειμένου να παρέχεται σταθερή και αξιόπιστη ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους οικισμούς αλλά και στην βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση της αιολικής ενέργειας και αναμένεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια άλλη δυνητικά ευεργετική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά στοιχεία για να παράγει ενέργεια από τον ήλιο. Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν στις κορυφές των κτιρίων και μπορούν να αναπτυχθούν ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας για την παροχή ενέργειας σε ολόκληρες γειτονιές.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε επίσης σημαντική αύξηση στη χρήση ηλιακής ενέργειας και αυτή η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον καθώς η τιμή των ηλιακών συλλεκτών συνεχίζει να πέφτει και οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι ξεκάθαρη η τάση του σύγχρονου κόσμου (μαζί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για ταχύτατη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια τάση που επιταχύνθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δύναμη του νερού επίσης αξιοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ακόμα μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Η παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται με την κατασκευή φραγμάτων ή με την αξιοποίηση της φυσικής ροής των ποταμών.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική και αξιόπιστη πηγή ενέργειας, ικανή να παράγει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η κατασκευή φραγμάτων κατά κανόνα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστημα και η χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται από την έλλειψη κατάλληλης γης σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η γεωθερμική ενέργεια αντλεί τη θερμότητά της από την ίδια τη γη. Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πόρο με τη διάνοιξη γεωτρήσεων σε γεωθερμικές δεξαμενές και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τον ατμό που παράγεται από αυτά τα φρεάτια για την τροφοδοσία στροβίλων.

Η γεωθερμική ενέργεια, σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα, είναι αρκετά αξιόπιστη και έχει τη δυνατότητα να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών μας, εφαρμοζόμενη ακόμα και από ιδιώτες για την παραγωγή θερμότητας σε κατοικίες ή πολυκατοικίες. Δυστυχώς όμως, κάποιες φορές περιορίζεται από την έλλειψη επαρκών γεωθερμικών ταμιευτήρων.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Η ενέργεια από βιομάζα είναι ακόμα ένας τύπος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που παράγει ενέργεια από την καύση οργανικών πόρων όπως ξύλο, καλλιέργειες και απόβλητα ζώων. Για την παροχή θερμότητας, η βιομάζα μπορεί είτε να καεί απευθείας είτε να μετατραπεί σε βιοαέριο είτε σε βιοκαύσιμο.

Η ενέργεια από βιομάζα είναι μια εξαιρετική εναλλακτική στη θέση των ορυκτών καυσίμων, που μπορεί παράλληλα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως την καταστροφή των δασών, και περιορίζεται από την περιορισμένη προσφορά αποδεκτών αποθεμάτων βιομάζας.

Συμπερασματικά, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μονόδρομος εάν πρόκειται να μεταβούμε με επιτυχία σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Ο ήλιος, ο άνεμος, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια και η βιομάζα είναι όλα υποσχόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών μας αναγκών.

Μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια εάν κάνουμε επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει, πάντως, να έχουμε κατά νου, ότι για ένα ασφαλέστερο μέλλον, απαραίτητη είναι και η μείωση της εξάρτησής μας από την ενέργεια.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας