Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άμεσο Όφελος
στο Λογαριασμό σου

Λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, η ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι υψηλότερη από ποτέ. Οι πηγές ενέργειας που μπορούν να αναπληρωθούν με οικολογικά ορθό τρόπο αναφέρονται ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός ο τύπος ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα χωρίς ποτέ να εξαντληθεί.

Η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από φυσικές πηγές όπως ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό, και διακρίνεται από τα χαμηλά επίπεδα ρύπανσης καθώς και τη βιωσιμότητα και την αναγεννητική της ικανότητα. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία συμβάλλουν στη θέρμανση του πλανήτη.

Οι σημαντικότεροι τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Καθώς πασχίζουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και κινούμαστε προς ένα ενεργειακό μέλλον που είναι πιο βιώσιμο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γίνονται όλο και πιο ουσιαστικό μέρος του τρόπου ζωής μας σε κάθε πτυχή του.

Η κατηγορία αυτή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει όλες τις μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικούς και ανανεώσιμους πόρους, όπως αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμία και βιομάζα. Τέτοιες μορφές ενέργειας, σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, αναφέρονται ως ανανεώσιμες καθώς οι προμήθειες τους ανανεώνονται συνεχώς και δεν συμβάλλουν στην εξάντληση περιορισμένων φυσικών πόρων.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, της δημιουργίας νέων ευκαιριών απασχόλησης και της αύξησης της ενεργειακής αξιοπιστίας.

Δεδομένου ότι το κόστος των ανανεώσιμων τεχνολογιών (όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια) έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης πιο αποδοτικές μακροπρόθεσμα, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας ασχολείται πλέον με τον τομέα της ενέργειας και οι ανακαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, με σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και στη διαθεσιμότητα των εν λόγω παραγόμενων προϊόντων.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η αιολική ενέργεια θεωρείται συχνά ως μια από τις πιο υποσχόμενες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτό το επιτυγχάνει αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για να περιστρέφει γεννήτριες και έχει τη δυνατότητα να εκπληρώσει μεγάλο τμήμα από τις απαιτήσεις μας σε ενέργεια.

Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν είτε στην ξηρά είτε στο νερό και η παραγωγή τους μπορεί να ενσωματωθεί στο δίκτυο προκειμένου να παρέχεται σταθερή και αξιόπιστη ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους οικισμούς αλλά και στην βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση της αιολικής ενέργειας και αναμένεται ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια άλλη δυνητικά ευεργετική μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, που χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά στοιχεία για να παράγει ενέργεια από τον ήλιο. Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να τοποθετηθούν στις κορυφές των κτιρίων και μπορούν να αναπτυχθούν ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας για την παροχή ενέργειας σε ολόκληρες γειτονιές.

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε επίσης σημαντική αύξηση στη χρήση ηλιακής ενέργειας και αυτή η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον καθώς η τιμή των ηλιακών συλλεκτών συνεχίζει να πέφτει και οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων διαδέχονται η μία την άλλη. Είναι ξεκάθαρη η τάση του σύγχρονου κόσμου (μαζί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για ταχύτατη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια τάση που επιταχύνθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η δύναμη του νερού επίσης αξιοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της χρήσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι ακόμα μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Η παραγωγή ενέργειας πραγματοποιείται με την κατασκευή φραγμάτων ή με την αξιοποίηση της φυσικής ροής των ποταμών.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική και αξιόπιστη πηγή ενέργειας, ικανή να παράγει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η κατασκευή φραγμάτων κατά κανόνα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστημα και η χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται από την έλλειψη κατάλληλης γης σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Η γεωθερμική ενέργεια αντλεί τη θερμότητά της από την ίδια τη γη. Αυτή η θερμότητα χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι δυνατόν να αξιοποιήσουμε αυτόν τον πόρο με τη διάνοιξη γεωτρήσεων σε γεωθερμικές δεξαμενές και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε τον ατμό που παράγεται από αυτά τα φρεάτια για την τροφοδοσία στροβίλων.

Η γεωθερμική ενέργεια, σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα, είναι αρκετά αξιόπιστη και έχει τη δυνατότητα να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών μας, εφαρμοζόμενη ακόμα και από ιδιώτες για την παραγωγή θερμότητας σε κατοικίες ή πολυκατοικίες. Δυστυχώς όμως, κάποιες φορές περιορίζεται από την έλλειψη επαρκών γεωθερμικών ταμιευτήρων.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Η ενέργεια από βιομάζα είναι ακόμα ένας τύπος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που παράγει ενέργεια από την καύση οργανικών πόρων όπως ξύλο, καλλιέργειες και απόβλητα ζώων. Για την παροχή θερμότητας, η βιομάζα μπορεί είτε να καεί απευθείας είτε να μετατραπεί σε βιοαέριο είτε σε βιοκαύσιμο.

Η ενέργεια από βιομάζα είναι μια εξαιρετική εναλλακτική στη θέση των ορυκτών καυσίμων, που μπορεί παράλληλα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως την καταστροφή των δασών, και περιορίζεται από την περιορισμένη προσφορά αποδεκτών αποθεμάτων βιομάζας.

Συμπερασματικά, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μονόδρομος εάν πρόκειται να μεταβούμε με επιτυχία σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Ο ήλιος, ο άνεμος, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια και η βιομάζα είναι όλα υποσχόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών μας αναγκών.

Μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια εάν κάνουμε επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει, πάντως, να έχουμε κατά νου, ότι για ένα ασφαλέστερο μέλλον, απαραίτητη είναι και η μείωση της εξάρτησής μας από την ενέργεια.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου 2024 έως 31 Ιουλίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 31/07/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: 1 x Tesla (ή αντίστοιχο) Smart Air Con Ενεργειακής Κλάσης Α+++ και 3 x Xiaomi Energy Saving Air Fryer 6.5lt.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Τετάρτη, 31η Ιουλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
  2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.